10282021čt

Členové platformy

Veolia Energie ČR, a.s.

Veolia, chceme být lídrem ekologického teplárenství

Veolia dodává teplo a teplou vodu do 560 tisíc domácností, 1800 zařízení terciární sféry a 300 průmyslových podniků v ČR. Každoročně investuje kolem jedné miliardy korun do modernizace svých energetických provozů a rozvodů a každoročně také významně snižuje emise prachu a dalších látek.

Veolia Energie ČR, a.s. je součástí skupiny Veolia, která v České republice patří k nejvýznamnějším poskytovatelům vodohospodářských, energetických a odpadových služeb.

Svou energetickou činnost na českém trhu začala skupina Veolia již na počátku 90. let a dnes své hlavní energetické komodity - teplo a teplou vodu - dodává do 560 tisíců domácností a společně pak s elektřinou a dalšími komoditami jako jsou chlad, plyn, stlačený vzduch a dusík je dodává do více než 300 průmyslových podniků a 1800 zařízením v terciálním sektoru. Od roku 1996 zajišťuje společnost Veolia svým zákazníkům výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury. Veolia zároveň odborně likviduje odpad a zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky.

Udržitelné využívání vody a energie je pro skupinu Veolia velmi důležitým tématem, zakládá si na šetrném přístupu k životnímu prostředí, podporuje cirkulární ekonomiku, zapojuje se do boje se změnou klimatu, aktivně přispívá k ochraně i obnově biologické rozmanitosti. Zároveň nabízí také nejmodernější inovativní ekologické technologie a chytrá řešení pro bytové domy, průmyslové závody i komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat spotřebu energie, využívat více alternativní zdroje a přinášet tak úsporu nákladů.

Veolia vnímá vodíkové technologie jako jednu z perspektivních oblastí rozvoje, ve kterých spatřuje obrovský potenciál. Budoucí zaměření v této oblasti je především na výrobu a případnou distribuci zeleného vodíku. Takovýto vodík vyráběný výhradně z obnovitelných zdrojů v blízkosti našich teplárenských soustav, bude dodáván našim lokálním partnerům ke spotřebě. Jako naše potenciální partnery vidíme poskytovatele dopravních služeb v osobní, hromadné a nákladní dopravě. Dále pak průmyslové podniky zatížené produkcí CO2.

Veolia bere své úsilí jako jeden střípek mozaiky tvořící celkový rozvoj vodíkového průmyslu a na něm navázané infrastruktury. V tomto úsilí je třeba spojit možnosti různých oblastí naší společnosti jako vědu a výzkum, evropské, státní a krajské organizace, plus široké spektrum průmyslu.

Veolia by ráda byla u zrodu této transformace.

 

 

Veolia Energie ČR, a.s

28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 609 111

E-mail:

www.vecr.cz

 

Hydrogen Days 2022

Nabídka práce

Akce aktuální

01 11. 2021
COP26

1. a 12.11. 2021, Glasgow, Scotland

02 11. 2021
7. HYPOS- FORUM

 2. - 4. 11. 2021, Leuna, Německo

03 11. 2021
4. Slovenský vodíkový workshop

3. 11. 2022, Slovensko, online

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
SVÚM a.s.
Linde Gas, a.s.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
SPOLCHEMIE
Chemoprojekt, a.s.
Messer Technogas s.r.o.
Zásilkovna
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.