01202022čt

Poslání platformy

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) vznikla v roce 2007 na popud Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Naším cílem je rozvoj vodíkového hospodářství v České republice. Podporujeme vzájemnou informovanost subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a podnikáme aktivity prostřednictvím kterých rozvíjíme potenciál vodíkových aplikací v ČR v návaznosti na klimatické ambice Evropské unie a jejich členských států. Členem naší platformy se může stát každá organizace, která splní naše stanovy a aktivně se zajímá o rozvoj vodíkového hospodářství v ČR.


Co od nás můžete očekávat?

 • Podporujeme vývoj vodíkových technologií a zavádění vodíkové ekonomiky v ČR
 • Koordinujeme, hájíme a prosazujeme zájmy našich členů zejména v kontaktu se státní správou v otázce rozvoje vodíku a vodíkových aplikací (pomáhali jsme s tvorbou Národní vodíkové strategie ČR)
 • Aktivně vyhledáváme a předáváme našim členům možnosti finanční podpory pro vodíkové aplikace z národních i unijních programů (OP TAK, TA ČR, Horizon Europe)
 • Účastníme se jednání v evropských asociacích (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking a Hydrogen Europe) s cílem přinést našim členům nejaktuálnější informace v oblasti rozvoje vodíkových technologií, regulací a přístupů
 • Poskytujeme naším členům monitoring českého mediálního prostoru se zaměřením na vodíkové aplikace a technologie
 • Pro naše členy zpracováváme souhrnná shrnutí analýz světového významu zaměřující se na implementaci vodíku do sektorů průmyslu, energetiky, mobility a budov
 • Systematicky mapujeme a informujeme o rozvoji vodíkové hospodářství a vodíkových technologií ve světě, se specifickým zaměřením na oblast Evropy a Českou republiku
 • Nabízíme expertízu pro orgány státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s rozvojem vodíkové ekonomiky
 • Zpracováváme a spolupracujeme na projektech v oblasti rozvoje vodíkových technologií, včetně poradenského servisu
 • Pořádáme a spoluorganizujeme workshopy, semináře a konference pro odbornou i laickou veřejnosti na téma rozvoje vodíkového hospodářství
 • Již 13 let pořádáme každoročně mezinárodní vědeckou konferenci Hydrogen Days
 • Zviditelňujeme naše členy prostřednictvím tiskových zpráv, článků na webu i sociálních sítí
 • Nabízíme prostor pro pracovní nabídky našich členů ve spojitosti s vodíkovou tématikou i na naší webové stránce
Hydrogen Days 2022

Nabídka práce

Akce aktuální

16 3. 2022
5th Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit

16. 3. 2022 - 17. 3. 2022, Porto, Portugal

23 3. 2022
Hydrogen Days 2022

23.-25.3. 2022,  Comfort Hotel Prague City East, Prague

25 4. 2022
Hannover Messe 2022

25 - 29. 4. 2022, Hannover, Německo

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
SVÚM a.s.
Linde Gas, a.s.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
SPOLCHEMIE
Chemoprojekt, a.s.
Messer Technogas s.r.o.
Zásilkovna
Solar Global a.s.
GENTEC CHP s.r.o.
IVECO Bus
Enery
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.