11182018ne

Poslání platformy

Vznik platformy byl iniciován v roce 2006 ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako nástroj k podpoře vzájemné informovanosti subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a koordinace aktivit souvisejících s rozvojem těchto aplikací. Platforma je současně otevřená novým členům dle pravidel vyplývajících ze stanov platformy.

 • Posláním Platformy je podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR.

 • Platforma přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční.

 • Platforma definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro rozvoj vodíkového hospodářství.


Platforma:

 • usiluje o zapojení svých členů do European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform a dalších klíčových evropských a světových organizací zabývajících se vodíkem.

 • systematicky mapuje rozvoj v oblasti vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v EU, USA a dalších ekonomicky vyspělých zemích.

 • sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v ČR.

 • systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro financování rozvoje českých vodíkových technologií a vodíkového hospodářství.

 • zajišťuje vzájemnou informovanost subjektů působících v ČR v oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství provozováním webových stránek a organizací tématických seminářů a konferencí.

 • poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s rozvojem vodíkového hospodářství.

 • zpracovává projekty z oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v ČR a žádosti o jejich financování a poskytuje poradenský servis pro jejich realizátory.

 • je partnerem dalších institucí obdobného typu v zahraničí, zejména v EU, vůči nim prezentuje a reprezentuje vývoj vodíkových technologií a vodíkové hospodářství v ČR.

 • propaguje vhodnou formou aktivity související s rozvojem českých vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v zahraničí.

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.