02242020po

Členové platformy

UNITED HYDROGEN, a.s.

UnitedHydrogenO SPOLEČNOSTI

  • Společnost UNITED HYDROGEN, a.s. (IC: CZ28216580) byla založena v roce 2007 a jejím jediným akcionářem je společnost SI Corporate Finance, a.s. (www.sicf.cz).
  • Ve společnosti UNITED HYDROGEN, a.s. si klademe za cíl, stát se významným hráčem na poli produkce vysoce kvalitního vodíku a aktivně se účastnit rozvoje vodíkového hospodářství v České republice a Evropské unii.
  • V roce 2007 jsme se stali členy České vodíkové technologické platformy (HYTEP), jejíž vznik byl iniciován ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako nástroj k podpoře vzájemné informovanosti subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a koordinace aktivit souvisejících s rozvojem těchto aplikací.
  • Své ambice opíráme o zkušenosti získané z majetkové účasti v americké společnosti General Hydrogen Of Tennessee (GHT), která se zabývá výrobou vodíku čištěním odpadních plynů v chemickém průmyslu již řadu let.

V současnosti patří mezi naše nejbližší plány v rámci rozvoje vodíkového hospodářství v ČR a EU zejména podpořit prvotní vznik trhu s vodíkem v komerčním a residenčním segmentu podporou vývoje a zaváděním na trh menších aplikací s využitím vodíku jako jsou mobilní systémy záložní energie v telekomunikacích, využití vodíku jako záložní energie pro rezidenční segment, spolupráce s producenty jiných alternativních energií a návaznost na jejich technologie a v rámci těchto aktivit také zastoupení výrobců vodíkových systémů pro ČR či EU region.

http://www.unitedhydrogen.cz/

 

Hydrogen Days 2020

Akce aktuální

04 3. 2020
14 9. 2020
World Automotive Congress FISITA 2020

September 14 - 18, 2020, Prague, Czech Republic

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.