09232021čt

Členové platformy

C-Energy Planá s.r.o.

C-Energy Planá s.r.o. si klade za cíl vyrábět a dodávat energie z procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a zároveň poskytovat služby výkonové rovnováhy pomocí moderních technologií s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

C-Energy Planá je členem C-Energy Group – energetického holdingu, který se zabývá provozem a rozvojem ekologických a vysoce účinných energetických zdrojů. Posláním skupiny C-Energy je určovat trendy ve využití moderních a ekologických technologií ve výrobě energií. I proto investovala skupina do modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí od roku 2012 více než 2 miliardy korun. Dnes patří k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy.

V současné době je na zdroji instalováno 6 plynových kogeneračních jednotek výrobce Rolls Royce (4x9,25 MWe a 2x11,5 MWe). Na zdroji bylo dále instalováno bateriové úložiště o výkonu 4 MWe a kapacitě 2,5 MWh společně s fotovoltaickou elektrárnou o výkonu cca 0,6 MWe. Toto bateriové úložiště bylo v době uvedení do provozu největší v ČR a C-Energy Planá s.r.o. je vůbec první energetický zdroj v České republice, který již otestoval a prakticky využívá zařízení na skladování elektrické energie pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Dále je na zdroji instalována parní turbína o elektrickém výkonu 26 MWe, jejíž celková rekonstrukce s cílem zvýšit účinnost byla provedena v roce 2015 v souběhu s instalací dvou moderních roštových kotlů s prvky fluidní techniky, ve kterých je v současné době s hnědým uhlím spoluspalována biomasa. Je předpoklad, že v budoucnu budou tyto roštové kotle dále upraveny na možnost až 100% spalování biomasy.

V dlouhodobém horizontu si C-Energy klade za cíl dále snižovat emise a zejména emise CO2 dalším zvyšováním podílu spoluspalování biomasy a zároveň se zabývá dalšími projekty, které by snížily CO2 v ovzduší, zejména pak vodíkovými technologiemi.

Průmyslová 748
Planá nad Lužnicí
391 02, Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: + 420 380 071 800

www.c-energy.cz

Nabídka práce

Akce aktuální

23 9. 2021
6. ročník Podnikatelského fóra Ústeckého kraje

23. - 24. 9. 2021, Ústí nad Labem, ČR, online

14 10. 2021
Fórum elektromobilita 2021

14. - 15. 10. 2021, Praha, ČR, Fórum Karlín

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
SVÚM a.s.
Linde Gas, a.s.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
SPOLCHEMIE
Chemoprojekt, a.s.
Messer Technogas s.r.o.
Zásilkovna
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.