NET4GAS, s.r.o.

NET4GAS, s.r.o.

Již 50 let propojují energetické trhy a garantují bezpečnost a spolehlivost přepravy zemního plynu. NET4GAS zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky, pružnou, na poptávku orientovanou přepravní soustavu a související obchodní a technické služby. Je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice. Ročně přepravuje okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu). Provozuje téměř 4000 km plynovodů. Provozuje tři hraniční předávací stanice, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic na rozhraní vnitrostátní distribucí plynu. Je členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin IGU a Marcogaz. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců. Je jedním z největších firemních dárcův oblasti ochrany přírody v České republice.

Poslání NET4GAS je zajišťovat ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby našim zákazníkům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a poskytovat dostatečné kapacity za každé relevantní situace v oblasti dodávek plynu, a to nediskriminujícím a transparentním způsobem. NET4GAS jako středoevropský provozovatel přepravní soustavy hraje aktivní roli při propojování a integraci evropských energetických trhů ve prospěch českých a ostatních evropských zákazníků.

Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci jsou základním kamenem a nejvýznamnější hodnotou společnosti. Týmová práce a silná motivace dosahovat stanovených cílů jsou významnými faktory trvalého rozvoje společnosti s jasným zaměřením na tři strategické pilíře, tj. flexibilitu soustavy, provozní dokonalost a novou podobu trhu. Vedle řady atraktivních kapacitních produktů, které nabízí svým zákazníkům, se zaměřují především na posilování flexibility přepravní soustavy díky budování nových přeshraničních propojů a optimalizaci stávajících, což umožňuje rychle reagovat na měnící se vzorce toků plynu v Evropě, a tím zároveň významně podporovat další integraci trhu.

V rámci vodíku NET4GAS zkoumá a připravuje transport čistého vodíku v plynovodech a jeho směsi se zemním plynem ve stávajících plynovodních strukturách.


NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 - Nusle
T: +420 220 221 111
F: +420 220 226 918

Odkaz na web: https://www.net4gas.cz/en/home/