Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Kdo jsme

Jsme veřejná vysoká škola v srdci jižních Čech, která nabízí studium technických a ekonomických oborů. Zaměřujeme se na profesní orientaci, tedy klademe důraz na propojení vzdělávání s praxí od výuky s odborníky, přes semestrální praxi po zapojení do skutečných projektů v businessu či v rozvoji regionu. Snažíme se o maximální uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Na VŠTE nabízíme studijní programy, jako je Strojírenství, Pozemní stavby, Technologie a řízení dopravy, Logistika, Podniková ekonomika, Znalectví nebo Business Analytik.

Co děláme

Vzdělání, výzkum a vývoj či participace na rozvoji regionu jsou jedny z našich prioritních aktivit. Zajišťujeme vzdělání cca čtyřem tisícovkám studentů napříč studijními programy. V rámci Vývoje a výzkumu se aktivně účastníme grantových soutěží a řešíme řadu výzkumných i rozvojových projektů. Disponujeme rozsáhlým laboratorním zázemím. Samotné laboratoře jsou uzpůsobeny pro oblasti strojírenství, stavebnictví, dopravu, logistiku či chemii.

Co nás zajímá v rámci vodíkových technologií

Výroba vodíku, výroba elektřiny z vodíku, využití vodíku v dopravě a průmyslu. Dlouhodobě se věnujeme vodíkovým technologiím a chceme vybudovat vodíkový technologický park v areálu školy.

Úspěchy, výsledky nebo konkrétní zkušenosti

Záměr vytvořit technologický park v prostorách vysoké školy.

 

Kontakt:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01 Česká Budějovice

www.vstecb.cz

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union