Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Veřejná vysoká škola v srdci jižních Čech nabízí studium technických a ekonomických oborů. Zaměřuje se na profesní orientaci, tedy klade důraz na propojení vzdělávání s praxí od výuky s odborníky, přes semestrální praxi po zapojení do skutečných projektů v oblasti podnikání nebo rozvoje regionu. Snaží se o maximální uplatnitelnost absolventů na trhu práce a nabízí studijní programy, jako je Strojírenství, Pozemní stavby, Technologie a řízení dopravy, Logistika, Podniková ekonomika, Znalectví nebo Business Analytik.

Co dělá:

Instituce se zaměřuje na vzdělání, výzkum a vývoj, a aktivně se účastní grantových soutěží a řeší řadu výzkumných i rozvojových projektů. Disponuje rozsáhlým laboratorním zázemím, uzpůsobeným pro oblasti strojírenství, stavebnictví, dopravu, logistiku a chemii.

Co ji zajímá v rámci vodíkových technologií:

Instituce se dlouhodobě věnuje vodíkovým technologiím a plánuje vybudovat vodíkový technologický park v areálu školy.

Úspěchy, výsledky nebo konkrétní zkušenosti

Jejím záměrem je vytvořit technologický park v prostorách vysoké školy.

Kontakt:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01 Česká Budějovice

www.vstecb.cz

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union