Shell Czech Republic a.s.

Shell Czech Republic a.s.

Shell Czech Republic a.s. je dceřinou společností globální energetické a petrochemické společnosti Royal Dutch Shell. Společnost provozuje síť čerpacích stanic po celé České republice, kde zákazníkům nabízí sortiment paliv, maziv a doplňkových produktů. Shell Czech Republic rovněž poskytuje palivové karty a další služby firemním klientům, včetně správy vozového parku a vykazování spotřeby pohonných hmot. Kromě maloobchodní činnosti se společnost zabývá výrobou a distribucí asfaltů pro silniční stavitelství a prodejem leteckých pohonných hmot leteckým společnostem působícím v České republice. Společnost Shell Czech Republic se zaměřuje na udržitelný rozvoj a usiluje o snižování dopadů na životní prostředí a o vývoj čistších energetických řešení pro budoucnost.

https://www.shell.cz/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union