Siemens Energy, s.r.o.

Siemens Energy, s.r.o.

SIEMENS – ENERGY je firma s celosvětovou působností, která vyrábí, dodává a instaluje produkty a technologie pro výrobu a distribuci energie. Jsme výrobce a dodavatel plynových turbín schopných spoluspalování vodíku nyní až do 75% obj., v horizontu několika let předpokládáme 95 - 100% obj. vodíku. Jsme výrobce a dodavatel velkokapacitních elektrolyzérů Silyzer 300 s výkonem 17.4 MW, 300 kg H2 / hod. Podílíme se na vývoji a realizaci mnoha pilotních projektů využití H2 v energetice po celém světě.

 

Zabýváme se výrobou a dodávkami :

Plynových turbín se schopností spoluspalování H2

Parních turbín

Generátorů

Transformátorů

Vysokonapěťové techniky

Systémů pro ukládání tepelné energie

Lávové kameny

Speciální beton

Systémů pro ukládání elektrické energie - li-ion BESS

Velkokapacitních tepelných čerpadel

Elektrolyzérů pro velkokapacitní výrobu H2

 

Vodíkové technologie

Jsme výrobce a dodavatel plynových turbín schopných spoluspalování H2 nyní až do 75% obj., v horizontu několika let předpokládáme 95 - 100% obj. H2.

Jsme výrobce a dodavatel velkokapacitních elektrolyzérů Silyzer 300 s výkonem 17.4 MW, 300 kg H2 / hod.

Podílíme se na vývoji a realizaci mnoha pilotních projektů využití H2 v energetice po celém světě.

 

Siemens – Energy s.r.o.

Olomoucká 3419/7

Brno – Židenice

Pražská kancelář :Siemensova 4, Praha 13

tel : +420 731 450 753

email :

www.siemens-energy.com

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union