innogy Česká republika a.s.

innogy Česká republika a.s.

Společnost innogy je v Česku lídrem mezi dodavateli zemního plynu pro domácnosti a firmy. Vedle dodávek plynu, elektřiny a tepla innogy nabízí řadu moderních energetických služeb a produktů. Zaměřuje se na inovace, dlouhodobou udržitelnost, energetickou efektivitu a čistou mobilitu. Innogy je součástí mezinárodní skupiny MVM.

Za oblast obchodu jsou zodpovědné dceřiné společnosti innogy Energie a innogy Zákaznické služby, které nabízejí inovativní produkty a služby týkající se nákupu, efektivního využívání a šetření energie. Společnost disponuje více než 40 zákaznickými centry napříč Českou republikou. Vlastní výrobu tepla a elektřiny zajišťuje innogy Energo provozující soustavy centrálního i lokálního zásobování teplem a lokální distribuční soustavy elektřiny. V oblasti čisté mobility innogy patří k největším hráčům na trhu CNG a dobíjecích stanic pro elektromobily. Mimo investice do rozšíření vlastní sítě plniček a dobíjecích stanic innogy nabízí poradenství a spolupráci v oblasti čisté mobility.

V rámci vodíkových technologiích innogy zkoumá a vyhodnocuje několik oblastí včetně produkce čistého vodíku, využití vodíku v průmyslu a dopravě, výstavby a provozování vodíkových plnících stanic, kde by společnost našla největší uplatnění svých schopností. Mateřská společnost MVM se již aktivně angažuje v těchto oblastech a značně investuje do vodíkových technologií.

Kontakt: innogy Česká republika a.s.

Limuzská 3135/12, 100 98 Praha 10 - Strašnice

Tel.: +420 800 11 33 55

E-mail:  

www.innogy.cz