Hydrogen Institute CZ, s.r.o.

Hydrogen Institute CZ, s.r.o.

Hydrogen Institute CZ, s.r.o. je společnost, která již více než 15 let pracuje v oblasti jaderné energetiky, vodních děl a elektráren jako nositel nebo spolupracovník při vytváření modelů struktur a systémů, odborných analýz a analýz komerčního zpracování, zemním plynem a LPG, přípravy a provozování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a přípravy dokumentace.

Hydrogen Institute CZ se zaměřuje na výzkum a vývoj součástí energetického řetězce pro přeměnu „Environmentálních energií“ na energii elektrickou využitím obnovitelných zdrojů energie. Součástí je výzkum vodíkových technologií a komponent k nim příslušejících, tj. zejména primárně výroby vodíku, dopravy a uskladňování vodíku, palivových článků jako konvertoru energie vodíku na elektrickou energii při uplatnění nových perspektivních technologií, výzkum materiálů pro palivové články apod. Hydrogen Institute CZ do výzkumu a vývoje zahrnuje i další oblasti jako je využití provozních stavů malých vodních elektráren v dosud neřešené oblasti  provozu za nestandardních podmínek pro lepší využití energetického potenciálu vodního toku, využití vodíku ve spojitosti s LPG a CNG, skladování elektrické energie - „energostorage“.

Hydrogen Institute CZ

Žatecká 16/8

110 00  Praha 1

Tel: +420 602 121 140

E-mail:

www.hydrogenin.cz

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union