GENTEC CHP s.r.o.

GENTEC CHP s.r.o.

Společnost je významným českým výrobcem kogeneračních, mikrokogeneračních a trigeneračních jednotek, které fungují na zemní plyn, bioplyn a další paliva. Sídlo vedení společnosti, vývojové centrum a výroba se nacházejí v Brně, významném centru vědy, výzkumu a inovativních technologií. Při vývoji a výrobě kogeneračních jednotek klade společnost důraz na spolehlivost, flexibilitu a funkčnost konstrukčního řešení. Stejně tak věnuje pozornost férovému jednání a partnerskému přístupu.

Společnost se snaží konzultovat záměry svých zákazníků a pečlivě se věnuje přípravě optimálního návrhu technického řešení instalace kogeneračních jednotek. Současně neustále rozvíjí své poprodejní služby a snaží se zlepšit kvalitu poskytovaného servisu a dispečinku. Má přesvědčení, že pouze tak lze dosáhnout spokojenosti svých zákazníků a partnerů.

https://gentec.cz/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union