FERRIT s.r.o.

FERRIT s.r.o.

Společnými silami na všechny kontinenty

Ferrit je soukromá česká firma s celosvětovou působností založená v roce 1993. Z obchodní společnosti se transformovala ve společnost výrobní s vlastní vývojovou základnou. Největší podíl produkce tvoří závěsný dopravní systém, který společnosti vydobyl vedoucí postavení na světových trzích.

Komplexní řešení důlní dopravy

Široké portfolio strojů pro důlní dopravu, ať už závěsnou, pozemní, kolejovou či kolovou, zajistí přepravu osob, materiálu a rubaniny v podmínkách rudných či uhelných dolů nebo v podzemním stavitelství při výstavbě tunelů a podzemních kolektorů.

Vývoj a výroba

Nejen know-how společnosti Ferrit, ale také tým skvělých specialistů a jejich inovativní přístup přináší zákazníkům nová moderní řešení a technologie, které jdou ruku v ruce s vysokou kvalitou vyráběného zařízení.

Optimalizace transportních systémů

Díky optimalizaci důlních transportních systémů, připravené na míru společností Ferrit, dochází
k urychlení procesu důlní přepravy materiálu i osob, značnému snížení provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti práce, a také eliminaci znečištění důlního ovzduší.

Vize

Naším cílem je pružně reagovat na požadavky trhu v oblasti udržitelné dopravy a vodíkový pohon je jedním ze zásadních budoucích trendů.

www.ferrit.cz

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union