Evropská komise spustila sběr projektů v rámci European Clean Hydrogen Alliance

Evropská komise, spustila 12. 4. 2021 sběr projektů v rámci European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A). Přes tisíc členů ECH2A v Evropě tak dostalo jedinečnou možnost zapojit se do projektu, který má za cíl akcelerovat implementaci vodíkového hospodářství v jednotlivých členských státech.

Pozvánka na online workshopy: Vodík a vodíkové technologie v plynárenství

Vodík, plyn, který je stále více a více zmiňován jakožto energetické médium, které významnou mírou přispěje k dekarbonizaci evropského hospodářství. Otázek, které stále zůstávají otevřené, je mnoho. V cyklu tří vodíkových workshopů Vám chceme představit problematiku potenciálu a využití vodíku ve větším detailu. Workshopy pořádá Český plynárenský svaz.

Asociace Hydrogen Europe vydala report nastiňující důležité kroky pro rozvoj vodíkového hospodářství

Asociace Hydrogen Europe vydala na začátku dubna další report nastiňující důležité kroky pro rozvoj vodíkového hospodářství v členských státech Evropské unie. Dokument nese název Hydrogen Act a je k nahlédnutí v odkazu pod samostatným článkem.  Hydrogen Act předpokládá tři základní fáze rozvoje vodíkového hospodářství, zejména s přihlédnutím k zelenému a nízkouhlíkovému vodíku.

Česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice

Rádi bychom Vás tímto pozvali na virtuální česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice, které se uskuteční 29. 4. 2021 od 14:00 - 15:30 online. Cílem setkání je propojení mezi českými a bavorskými aktéry v oblasti vodíkuSetkání spolupořádáme společně s Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) a Generálním konzulátem ČR v Mnichově. Virtuální setkání je jedinečnou možností pro networking mezi českými a německými společnostmi.

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k revizi předpisů pro plynárenství

Evropská komise spustila veřejnou konzultacirevizi předpisů zaměřujících se na plynárenství. Veřejná konzultace je otevřena pro všechny zainteresované stakeholdery mezi 26. březnem 2021 až 18. červnem 2021. Zapojit se mohou veřejné orgány, společnosti včetně malých i středních podniků, průmyslová sdružení, výzkumná sdružení, odborové svazy atd. Konzultace se lze zúčastnit pomocí vyplnění online dotazníku.

Evropské plynárenské společnosti volají po podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy

Přes 90 evropských plynárenských společností vyzvalo 17. března 2021 Evropskou komisi k podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy. Otevřený dopis adresovaný evropským komisařům vyzdvihuje přínos přimíchávání vodíku zejména v jeho snížení emisí skleníkových plynů a malých nákladech nutných pro realizaci tohoto opatření. Přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy je dle názoru společností důležité zejména tam, kde neexistuje paralelní, nebo duplicitní infrastruktura.

Německo spouští iniciativu H2Global s rozpočtem 2 miliardy eur na podporu importu zeleného vodíku

Německá vláda spustila 16. března iniciativu H2Global na podporu importu zeleného vodíku s celkovým rozpočtem 2 miliardy eur. Hlavním cílem nově spuštěné iniciativy je podpora trhu se zeleným vodíkem a technologií využívající vodík, jakými jsou například palivové články. Iniciativa se v případě elektrolyzérů zaměřuje na projekty o 100 MW výkonu a výše. Cena vodíku bude stanovena systémem dvojitých aukcí, který funguje na základě kritérií, jakými jsou například nalezení optimálního rozdílu mezi nejnižší nabídkovou cenou a nejvyšší prodejní cenou, udržitelnost nebo vyspělost projektu. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou bude dorovnán pomocí tzv. CFD (Contracts for Difference). Nad celým procesem bude dozorovat společnost Hydrogen Intermediary Network Company (HINT.CO).

Projekt na výstavbu 1GW výrobního výkonu modrého vodíku ve Velké Británii

Britská energetická skupina BP oznámila 18. března, že připravuje plány na výstavbu největšího projektu na výrobu modrého vodíku ve Velké Británii o výkonu 1 GW, tedy 20 % z cíle Velké Británie pro rok 2030. Cílem projektu je mimo výrobu vodíku zachytit a uskladnit až 2 miliony tun CO2 za rok. Projekt by měl být postaven v městě Teeside na severovýchodě Anglie, které je vhodné pro svou specifickou polohu u Severního moře, distribuční kapacitu a silně průmyslové zaměření. Finální rozhodnutí o projektu by mělo být stanoveno v roce 2024, přičemž výroba modrého vodíku by měla začít v roce 2027. 

Česká společnost DEVINN vyvinula mobilní vodíkový generátor H2Base

DEVINN, česká vývojářská společnost a člen naší platformy, pracuje již řadu let na řešení zaměřující se na šetrné a nezávislé zásobování elektrickou energií pro místa, kde neexistuje funkční elektrická infrastruktura. Mobilní vodíkový generátor H2Base splňuje vlastnosti dieselových agregátů a zároveň maže jejich největší nevýhody. H2Base má tak vyšší energetickou účinnost, je tichý a funguje naprosto bezemisně. Jediným odpadním materiálem je destilovaná voda. Kam se H2Base nejvíce hodí? Do nízkoemisních, přírodních lokalit, do míst, kde probíhá výstavba a není tam funkční infrastruktura nebo třeba do datových center jako záložní zdroj energie.

Ústecký kraj je prvním českým regionem mezi evropskými vodíkovými údolími

Ústecký kraj se jako první region v České republice zapojil do evropského partnerství „Hydrogen Valleys“ čili „vodíková údolí“, které podporuje rozvoj inovačních vodíkových ekosystémů. Ústecký kraj byl do partnerství vodíkových údolí oficiálně zařazen 24. února 2021, a to na základě žádosti hejtmana Jana Schillera. Tím se stal prvním regionem České republiky, který do této platformy vstoupil.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union