The Hydrogen Technology Expo Europe

The Hydrogen Technology Expo Europe

27. - 28. 9. 2023

Messe Bremen, Brémy, Německo

Na konci září 2023 se uskuteční Hydrogen Technology Expo Europe – jeden z největších mezinárodních veletrhů na světě zaměřený na prezentaci pokročilých technologií pro vodíkový hospodářství a palivové články.

Akce sdružuje celý vodíkový hodnotový řetězec a zaměřuje se na vývoj řešení a inovací pro nízkouhlíkovou výrobu vodíku, efektivní skladování a distribuci, jakož i na aplikace v různých stacionárních a mobilních aplikacích.

Letos se této události zúčastní více než 450 vystavovatelů, kteří se zde dozvědí více o nejnovějších technologiích a technických řešeních, pokročilých materiálech, výrobních zařízeních, infrastruktuře, jakož i o testovacích a vyhodnocovacích nástrojích a službách, které konečně umožní komerční využití vodíku jako významného poskytovatele čisté, obnovitelné energie.

Více informací na webu akce: https://www.hydrogen-worldexpo.com/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union