Workshop ČPS: Vliv vstřikování vodíku na plynárenskou infrastrukturu a dopady na spotřebitele

9. 6. 2021, 10:00 - 13:00

Vodík, plyn, který je stále více a více zmiňován jakožto energetické médium, které významnou mírou přispěje k dekarbonizaci evropského hospodářství. Otázek, které stále zůstávají otevřené, je mnoho.

V cyklu tří vodíkových workshopů Vám chceme představit problematiku potenciálu a využití vodíku ve větším detailu.

• S čím počítá evropská evropská strategie?

• Jak k vodíku přistoupí Česká republika?

• Jaké jsou možnosti výroby vodíku v ČR? Máme dostatečné zdroje?

• Jaký vliv bude mít vstřikování vodíku na plynárenskou infrastrukturu?

• Jak velkého využití se vodík může dočkat v průmyslu a v dopravě?

Pro více informací: https://www.cgoa.cz/vzdelavani/pdfdoc/planakcicps/2021/program_WS_vodik.pdf

Pro přihlášení na workshop: https://www.cgoa.cz/vzdelavani/pdfdoc/planakcicps/2021/prihlaska_WS_vodik.pdf

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union