Webinář Technologického centra AV ČR

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. června 2020 10-14h informační webinář, jehož cílem je přiblížit zájemcům specifika a témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizont 2020. Tato výzva, jejíž otevření plánuje Evropská komise na září letošního roku a na kterou bude určen rozpočet ve výši okolo jedné miliardy euro, má být příspěvkem k závazku, který si Evropská unie stanovila v oblasti snižování dopadu změny klimatu. EGD je navržena odlišně od standardních výzev Rámcového programu. Jejím cílem je v relativně krátkém čase přinést velmi konkrétní, jasné a hmatatelné výsledky ve prospěch evropských občanů. Program akce s podrobnostmi naleznete zde:

https://www.h2020.cz/files/vlkova/Green-Deal-Infowebinar-24.06.2020.pdf

Registrace je možná do pondělí 22.6. zde:

https://geform.tc.cz/InfoWEBINAR_VyzvaEuropeanGreenDeal2020

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union