Vodíkové technológie v doprave! Pripravení na budúcnosť...

17.-18.5.2022

TBC, Slovakia

s radosťou Vám oznamujeme, že medzinárodná konferencia pod názvom Vodíkové technológie v doprave! Pripravení na budúcnosť...
sa uskutoční v Bratislave 17. a 18. mája 2022 a dovoľujeme si Vás s potešením na ňu opätovne pozvať.
Registráciu môžete urobiť na našej webovej stránke: https://h2intransport.com/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union