Vodíkové projekty v plynárenstve ako príspevok k energetickej sebestačnosti (hybridný workshop)

Dobrý deň,

pozývame Vás na ďalší hybridný workshop na aktuálnu tému, ktorou je vodík a jeho potenciál pri dekarbonizácii energetiky.

Workshop sa uskutoční dňa 26. apríla 2022 pod názvom VODÍKOVÉ PROJEKTY V PLYNÁRENSTVE AKO PRÍSPEVOK K ENERGETICKEJ SEBESTAČNOSTI, v čase od 9:00 do 11:00 v hybridnej forme:

  • prezenčne v kongresovej sále SPP DUNAJ (Mlynské nivy 44/c)
  • online (livestream na našom kanáli YouTube) 

Témy diskusie:

Vodík patrí medzi najviac podporované alternatívy dekarbonizácie energetiky a priemyslu v Európskej únii. Význam rozvoja vodíkového hospodárstva vzrástol po začiatku konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Európska komisia pripravuje plán na rýchle znižovanie závislosti od ruského plynu a vodík hrá v jej návrhoch dôležitú úlohu. Ako sa na tento vývoj pripravuje Slovensko a slovenské plynárenstvo?

Diskutujúci:

Z. Čech (Zastúpenie EK na Slovensku), J. Weiterschütz (NVAS), P. Demeč (SPP-D), R. Zavada (NAFTA), R. Zeleňák (Eustream)

Registrácia:

Registrácia na hybridný workshop je zdarma. Vyplňte REGISTRAČNÝ FORMULÁR, v ktorom vyznačte formu svojej účasti.

(Všetky informácie – pozvánku, prihlášku nájdete aj na našej webovej stránke: https://www.spnz.sk/akcia/vodikove-projekty-v-plynarenstve-ako-prispevok-k-energetickej-sebestacnosti/ )

 

Tešíme sa na Vašu účasť

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union