Veletrh Gastech Hydrogen

5. - 8. 9. 2022
Milán

Konference a veletrh věnovaný technologiím na bázi vodíku 5. - 8. září 2022 v Miláně

Ve dnech 5. – 8. září 2022 se v Miláně uskuteční konference a veletrh pod názvem „Gastech Hydrogen“ věnovaný vodíku jako energetickému zdroji budoucnosti. Akce má širokou podporu italské vlády. Zváni jsou rovněž zástupci dalších zemí a energetických firem.

Akci pořádá významná americká firma GASTECH, která již 50 let přináší nejrůznější technologická řešení a projekty v oblasti energetiky (plyn, ropa, rafinérie, čističky) a je to jeden z lídrů v oboru.

Pro svůj záměr uskutečnit ve dnech 5. až 8. září v Miláně konferenci a výstavu GASTECH Hydrogen (Redefining the Global Energy Landscape), která má představit vodík jako klíčovou součást budoucího globálního energetického mixu, získal GASTECH podporu italské vlády, konkrétně MZV a Ministerstva životního prostředí IT. Hostitelem akce se stal region Lombardie, město Milán a zdejší veletrh.

Iniciativu z pověření vedení regionu Lombardie představil celému milánskému diplomatickému sboru státní tajemník pro vztahy s mez. delegacemi Alan Christina Rizzi a organizátoři z GASTECHu. Záměrem bylo doporučit všem zemím s diplomatickým zastoupením v severní Itálii, aby na Gastech pozvaly co nejvíce svých odborníků – technologů, inovátorů a projektantů, ale také teoretiků, aby tito mohli představit v rámci strategické konference a veletrhu svá řešení v oblasti vodíkové technologie.

V „ministerském panelu“ by organizátoři uvítali zástupce ministerstev hospodářství, životního prostředí apod. Na otevření Gastech Hydrogen se přitom předpokládá vysoká účast ze strany italských ministerstev, která akci poskytla záštitu.

Konference má již příslib účasti řady představitelů (CEO) významných  firem v energetickém a těžařském průmyslu – RWE, CONOCO, ENI, ANP, ENGIE, ANAGAS aj.

Účast v panelu Gastech Live mj. potvrdil i Prof. Václav Smil z University of Manitoba, který je považován za jednoho z nejvýraznějších znalců globálních trendů a jednoho z nejinspirativnějších a nejzajímavějších intelektuálů současnosti vůbec.

Pro případné další detaily:

https://www.gastechevent.com/hydrogen/who-attends/

GASTECH | Home (gastechinternational.com)

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union