Space for Hydrogen

16. 6. 2022

Technologické centrum AV ČR

Rádi bychom pozvali Vás pozvali na seminář/workshop „Space For Hydrogen“, který se koná 16.6.2022 9:00 – 13:00 v Technologickém centru AV ČR. Seminář představí aktivity projektu na podporu technologického transferu Evropské vesmírné agentury „ESA Technology Broker“ a jeho možnosti v oblasti podpory přenosu technologického know – how v sektorech vesmír a vodík.

Předběžná agenda semináře:

  • Představení ESA Technology Broker jako součásti podpory technologického transferu a komercializace technologií ESA
  • Příklady dobré praxe realizovaného technologického transferu a technologií ESA s potenciálem přenosu do oblasti vodíku
  • Možnosti financování technologického transferu v rámci programu ESA Spark Funding
  • Workshop: Identifikování případných technologických poptávek účastníků a možnosti konkrétního propojení s ESA Technology Broker a programem ESA Spark Funding

Pro přihlášení na seminář se prosím registrujte zde.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union