Slavnostní zahájení provozu vodíkové čerpací stanice

Dne 5.11.2009 proběhlo v areálu dopravce Veolia Transport slavnostní zahájení provozu čerpací vodíkové stanice, která byla postavena v rámci realizace projektu TriHyBus, koordinovaného Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s. Jedná se o první vodíkovou čerpací stanici na území nových členů EU.

Návrh koncepce a realizace čerpací stanice byla plně v kompetenci společnosti Linde Gas. Součástí čerpací stanice je vysokoobjemový, nízkotlaký ( 40 bar), nadzemní zásobník o objemu 50 m3, který je z legislativních důvodů umístěn v protipožárním betonovém ohradníku v blízkosti kompresorové stanice. Kompresorová stanice je umístěna v masivním železobetonovém kontejneru. Vnitřní prostor kompresorové stanice je z bezpečnostních důvodů fyzicky rozdělen na část s řídícími elektronikou, hydraulickým kompresorem a ostatní elektroinstalací a na část s zařízeními pro kompresi, rozvod a regulaci průtoku stlačeného vodíku. Stlačený vodík je skladován vně kompresorové stanice ve svazcích tlakových lahví. Z hlediska tlaků jsou svazky rozděleny na nízko, středně a vysokotlaké. Přečerpávání do vozidla probíhá v pořadí od nejnižšího tlaku po nejvyšší. Pokud je vodík z těchto pohotovostních zásobníků při čerpaní vyčerpán, zapojuje se do čerpání i kompresor. V případě čerpání menšího množství vodíku je kompresor využit až po načerpání vozidla pro doplnění tlakových zásobníků.

Z pohledu zákazníka je nejdůležitější částí výdejní stojan. Je vybaven dvěmi tankovacími pistolemi a dokáže tak naplnit vozidla s tankovacím rozhraním podle normy TK-16 i TK-25.


V současné době je stanice využívána výhradně pro potřeby projektu vodíkového autobusu, po předběžné domluvě s provozovatelem bude možné natankovat i ostatní vozidla.

Součástí slavnostního zahájení provozu čerpací stanice byla tisková konference, tankování a ukázkové jízdy autobusu i osobního vozu Opel HydroGen4.

Více na www.trihybus.cz

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union