seminář "Státní podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací"

uohs 250technology-agency 250

 

 

Pozvánka na seminář

Státní podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologická agentura České republiky a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž, Vás srdečně zvou na seminář pořádaný na téma: "Státní podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací".

Seminář se bude konat 18. 07. 2013 od 9:00 v prostorech ČVUT v Praze, Fakulta architektury, sál Kotěra, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice.

Svou účast, prosím, potvrďte do 10. 07. 2013 zaregistrováním se na webové stránce:  https://docs.google.com/a/tacr.cz/forms/d/1EuDJHeqKSsSNkiu-9hOjY7NK0dEesNriJ8S_McoUSrM/viewform

Z důvodu omezené kapacity sálu, prosíme o vyslání maximálně čtyř zástupců za instituci. Program semináře je součástí pozvánky – viz dále.  

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Technologická agentura České republiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Evropská 2589/33c

160 00 Praha 6

Česká Republika

www.tacr.cz

Třída Kpt. Jaroše 7

604 55 Brno

Česká Republika

 

Seminář

Státní podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

18. 07. 2013

ČVUT v Praze, Fakulta architektury, sál Kotěra, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice

 18. 07. 2013

Čas

Téma

Přednášející

09:00-9:30

Registrace

 

09:30-9:45

Úvodní slovo

TA ČR – Rut Bízková – předsedkyně TA ČR

9:45-10:15

Příprava nového rámce pro státní podporu pro nadcházející období, včetně obecného nařízení o blokových výjimkách

Evropská komise – Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž – Paolo Cesarini – vedoucí odboru

10:15-10:45

včetně 10min. diskuse

Úloha Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci oblasti státní podpory a role zprostředkovatelů v oblasti pravidel pro státní podporu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Milan Bumbálek – odbor veřejné podpory

10:45-11:00

Přestávka

 

11:00-11:30

Nejnovější rozhodnutí v oblasti výzkumu a vývoje

Evropská komise - Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž – Paolo Cesarini – vedoucí odboru

11:30-12:00

včetně 10min. diskuse

Případové studie z výzkumu a vývoje v České republice - aktuální případy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Libuše Bílá – odbor veřejné podpory

12:00-12:30

Imaginární příklady špatné praxe v projektech výzkumu a vývoje

TA ČR – Martin Bunček – člen předsednictva TA ČR

12:30-13:00

Diskuse a závěr

 

 

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union