Vodíkový workshop Košice 2020 online

1.12. 2020 (online) 9:30-13:00h

 

Národní vodíková asociace Slovenska (NVAS) organizuje ve spolupráci s Košickým samosprávným krajem (KSK) a Slovenskou inovační a energetickou agenturou (SIEA) online workshop o pokroku ve výzkumu a zavádění vodíkových technologií do praxe a to nejen v EU, ale také na národní úrovni se speciálním zaměřením na regióny východního Slovenska.

Workshop je bezplatný, vyžaduje registraci do 30.11. do 12h.

https://nvas.sk/sk/2020/11/20/pozvanka-na-vodikovy-workshop-1-decembra/?preview=true&_thumbnail_id=1268 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union