Membránové procesy pro úpravu a zpracování vod v energetice

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi pozvat Vás na seminář s názvem "Membránové procesy pro úpravu a zpracování vod v energetice", který je zaměřen na prezentaci základních principů membránových procesů pro úpravu kapalin a plynů včetně představení aplikací a případových studií pro úpravu vod v energetice. Seminář je určen pro technické pracovníky a zájemce o problematiku membránových technologií v této oblasti. Akce se uskuteční 12. listopadu 2013 ve Stráži pod Ralskem v sídle společnosti MemBrain/MEGA. Seminář je zpoplatněn, registrační poplatek činí 500 Kč na osobu. Zástupcům členských subjektů České membránové platformy nabízíme 3 registrační poplatky zdarma. Seminář pořádá Česká membránová platforma ve spolupráci s MemBrain s.r.o. Zasílání přihlášek je prodlouženo do 6.11.2013 na   . Program najdete v příloze spolu s kalendářem akcí České membránové platformy. Podrobnosti na www.czemp.cz.

Dále Vám bych Vás rád pozval na nejbližší akce pořádané CZEMP:

S pozdravem

Jan Šmíd
Výkonný ředitel

Hlavní manažer projektu Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti

Česká membránová platforma o.s.
U Synagogy 3001, 470 01 Česká Lípa
IČ: 22688218

Tel.: 724 959 544

www.czemp.cz

 

přílohy PDF:

kalendar-akci-2013-2014.pdf

programseminareenergetika.pdf

 

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union