Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru

V rámci programu "Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru"  (MŠMT) pořádá HYTEP seminář.

PROGRAM SEMINÁŘE:

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking jako nástroj EU k podpoře výzkumu vodíkových technologií - prof. Ing. Karel Bouzek - VŠCHT

Aktuální stav vývoje vodíkových technologií v ČR a ve světě". Ing. A. Doucek - ÚJV

"Možnosti zapojení a spolupráce v rámci European Energy Research Alliance v oblasti vodíku"

Ing. Jakub Prahl - Centrum výzkumu s.r.o. Řež

Diskuse

Seminář se uskuteční dne:

30.1.2013 v budově VŠCHT, Technická 5, Praha 6 - Dejvice, místnost A-32.
Předpokádaná doba semináře cca 2 hod, záležet bude na šíři diskuse.
Zváni jsou všichni zájemci o uvedenou problematiku.

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union