Chemické fórum Ústeckého kraje „CHEMICKÉ ASPEKTY VODÍKOVÉ EKONOMIKY“

22. října 2020, 9:00 - online přenos

Smyslem semináře je podpořit komunikaci mezi pracovníky z chemického průmyslu, škol, výzkumu i státní správy, a to zejména v Ústeckém kraji. Náplní setkání jsou nové poznatky a diskuse o chemických aspektech budoucího využívání vodíku jako látky, která se v kraji významně vyrábí a která může přispět významně k ekologizaci kraje a být příležitostí v procesu dekarbonizace ekonomiky. Pozornost bude věnována především prezentaci znalostí v potřebném propojení „vodíkového řetězce“ od produkce, čištění, skladování a distribuce až po koncové využití v čistých motorových vozidlech a udržitelných chemických technologiích.

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým podmínkám a omezením proběhne akce online formou. Sledovat přenos a zapojit se do diskuse je možné v internetovém prohlížeči na vašem zařízení. Přihlásit se můžete bezprostředně před zahájením, ale i v průběhu celé akce. Účast je bezplatná a není omezena osobní pozvánkou.

K videokonferenci je možné se připojit již 30 minut předem na adrese: https://chave.streamul.cz

Uvedení jména, společnosti a e-mailu při přihlášení je důležité pouze pro dokladování online účasti pro pořadatele akce.

Pro přihlášení je nutné zadat heslo: vodík

Přednášky a ohlasy z Chemického fóra ÚK budou následně uveřejněny na http://forumusteckykraj.cz/chemicke/ a v časopise TEMA speciál.


program

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union