4. Slovenský vodíkový workshop

3. 11. 2021, Slovensko, online

 

Vážení priaznivci vodíkových technológií, dovoľujeme si Vás pozvať na posledný tohtoročný vodíkový workshop.

Štvrtý zo série workshopov exkluzívne otvorí komisár EK Maroš Šefčovič priamo zo slovenského pavilónu EXPO v Dubaji. Po otváracej reči s podtitulom “Hydrogen for better world” bude nasledovať blok diskusií a prezentácií o vodíkovam dianí na Slovenku. Po ukončení programu sa z EXPO workshopu prenesieme na Slovensko a predstavíme projekty z BB a NR kraja. Na záver webinára Vás oboznámime s aktuálnym stavom prípravy Akčného plánu vodíka a možnosťami financovania prvých vodíkových projektov z Plánu obnovy. EXPO časť workshopu bude v anglickom jazyku s možnosťou zapnutia simultánneho prekladu. Registrácia na podujatia je bezplatná.

  • Termín podujatia: 3.11.2021
  • Otvorenie workshopu: 8:00 (CET)
  • Ukončenie workshopu: 12:00 (CET)
  • Forma: online ZOOM
  • Tlmočenie: EN-SK

Pro více informací: https://nvas.sk/sk/2021/10/25/4-vodikovy-workshop-expo-special/?fbclid=IwAR1J2WcVfuvwk1E8tpJbd6LgzpkmEpahkVVcHVb2CNDd2MNwsltl8ljLPhM

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union