34. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

nzee vutbrno ceska elektronicka spolecnost

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně ve spolupráci s Ústřední odbornou skupinou pro chemické zdroje elektrické energie České elektrotechnické společnosti pořádá ve dnech 29.5. až 31.5.2013 tradiční mezinárodní konferenci

 

34. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

 

Konference se bude konat v prostorách hotelu Panorama v Blansku.

Srdečně Vás na ni tímto zveme!

 

Přihlášku a veškeré další informace naleznete na stránkách:  http://www.nzee.cz/,

 

Upoutávku z minulého ročníku  http://www.youtube.com/watch?v=VgjMuZcn4pw

 

V rámci konání konference vyjdou speciální čísla partnerských recenzovaných časopisů Electroscope, Elektrorevue , Energetika a TZB-Info ve kterých budou publikované vybrané příspěvky a další informace z konání konference.

 

Termín pro podání přihlášky je do 12. 4. 2013.

 

Na setkání se těší za organizační výbor:

 

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

předseda organizačního výboru

UETE, FEKT, VUT V BRNĚ,

Technická 10, 616 00 Brno

tel.: 541 146 188, fax: 541 146 147

e-mail:  

RNDr. Karel Micka, DrSc.

odborný garant konference

ÚFCH J.H. AVČR Praha

Dolejškova 3, 182 23 Praha 8

tel.:266 053 755

e-mail:  

 

 nzee logo

 

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union