H2 HEATING 2023 - VODÍKOVÁ KONFERENCE - využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov

31.5. 2023

Česká republika, Praha, WELLNESS HOTEL STEP 

V roce 2021 byla z iniciativy neziskové organizace APOKS z.s. založena neformální platforma HYDROGEN group, která si dala za cíl vytvářet know-how v oblasti využití vodíku nebo obecně paliv s příměsí vodíku, a to především v oblasti vytápění budov. Platforma vznikla ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB, ČVUT v Praze a je cílena na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin, především z pohledu finálního uživatele.

Pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkely,
pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše
a pod záštitou náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Jany Komrskové

 

Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA)

8:00 – 09:00 Prezence posluchačů
09:00 – 13.00 Dopolední program – H2 strategie + H2 v praxi I
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 17.30 Odpolední program – H2 v praxi II + H2 technologie
18.00 – 23.00 Společenský večer

Za aktivní účasti:


více informací:

https://www.apoks.cz/h2-heating-2023/

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union