03232018

Členové platformy

HYPERTECH GROUP s.r.o.

hypertech_logo Primárně se společnost zabývá výzkumem v oblasti ukládání elektrické energie. Výsledkem našeho výzkumu je zařízení (velmi zjednodušeně řečeno "hybridní elektrolyzér"), které vyrábí elektřinu z vodíku pomocí PEM FC článku.  Vodík je v zařízení uložen nikoliv však tlakově v plynné formě, ale do stabilní nehořlavé chemické sloučeniny (uskladnění je reversibilní, bezpečné a neomezeně dlouhé -  měsíce, rok..). V případě potřeby se vodík uvolní/aktivuje jen v takovém množství v jakém je v danou chvíli potřeba - vývoj vodíku je plynule regulovatelný, náběh na plný výkon do jedné minuty. Tímto se zvyšuje operativnost a požární bezpečnost na nejvyšší možnou úroveň. Zařízení však nemusí v konečné podobě převádět vodík na el. energii, je ho možno spotřebovat přímo na výrobu tepla, tím by odpadl nákladný palivový článek, elektrická energie je však i přesto generována jen jako vedlejší produkt elektrochemické reakce v řádech do deseti procent z celkového výkonu (ale je schopna napájet vlastní technologický celek).

http://hypertech.cz/

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.