05172021po

Členové platformy

Hydrogen Institute CZ, s.r.o.

Hydrogen Institute CZ, s.r.o. je společnost, která již více než 15 let pracuje v oblasti jaderné energetiky, vodních děl a elektráren jako nositel nebo spolupracovník při vytváření modelů struktur a systémů, odborných analýz a analýz komerčního zpracování, zemním plynem a LPG, přípravy a provozování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a přípravy dokumentace.

Hydrogen Institute CZ se zaměřuje na výzkum a vývoj součástí energetického řetězce pro přeměnu „Environmentálních energií“ na energii elektrickou využitím obnovitelných zdrojů energie. Součástí je výzkum vodíkových technologií a komponent k nim příslušejících, tj. zejména primárně výroby vodíku, dopravy a uskladňování vodíku, palivových článků jako konvertoru energie vodíku na elektrickou energii při uplatnění nových perspektivních technologií, výzkum materiálů pro palivové články apod. Hydrogen Institute CZ do výzkumu a vývoje zahrnuje i další oblasti jako je využití provozních stavů malých vodních elektráren v dosud neřešené oblasti  provozu za nestandardních podmínek pro lepší využití energetického potenciálu vodního toku, využití vodíku ve spojitosti s LPG a CNG, skladování elektrické energie - „energostorage“.

Hydrogen Institute CZ

Žatecká 16/8

110 00  Praha 1

Tel: +420 602 121 140

E-mail:

www.hydrogenin.cz

Akce aktuální

19 5. 2021
Das Webinar - Ein Rechtsrahmen für die Wasserstoffwirtschaft

19. a 20. května (15:00 - 18:00) online německý webinář

21 5. 2021
Webinar - Hydrogen Certification

21. května 2021 (14:00 - 15:30) online event

31 5. 2021
Podzimní plynárenská konference

31.5.-1.6. 2021, Praha, Česká republika

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
R&T ČR, s.r.o.
Fond HYDROGEN1
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.