11122019út

Členové platformy

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí zaměřenou na základní a mezioborový výzkum v aplikované fyzice, zejména v oborech dynamiky tekutin a termodynamiky, dynamiky a vibrací v tělesech a mechanických soustavách, rázu a vln v pevných tělesech, ultrazvukových metod studia mechanických vlastností materiálů, elektrotechniky a elektrofyziky.

Ústav termomechaniky AV ČR má několik pracovišť po celé České republice. Ačkoliv se ústav zabývá především základním výzkumem, nezanedbatelnou část svého úsilí věnuje bohaté výzkumné spolupráci s velkými průmyslovými podniky, ale i dynamickými, technologicky orientovanými malými a středně velkými firmami. Náš výzkum má výrazně mezioborový charakter a jeho poznatky se uplatňují zejména ve strojírenství, energetice, ochraně životního prostředí, biomechanice a elektrotechnice.

V oblasti vodíkových technologií se ústav věnuje vývoji metody přípravy a depozice kovových nanomateriálů na principu aerosolové syntézy pomocí jiskrového výboje. Kovové nanoprášky na bázi platinových kovů (např. platina, iridium, palladium, ruthenium) a jejich směsí využívá pro výrobu katalytických vrstev vodíkových palivových článků a elektrolyzérů typu PEM a provádí jejich testování. Výzkum v této oblasti je zaměřen především na využití vodíkových technologií pro ukládání energie.

 

kontakt:

Dolejškova 1402/5

182 00  Praha 8 – Libeň

Česká republika

Tel.: +420 266 052 021

E-mail:

www.it.cas.cz

 

Konference: Čistá mobilita v chytrých městech

Akce aktuální

14 11. 2019
Konference „Čistá mobilita v chytrých městech“

14.11.2019, PVA EXPO PRAHA, Prague, Czech Republic

26 11. 2019
FC³ – Fuel Cell Conference

November 26-27, 2019, Chemnitz, Germany

28 11. 2019
2nd Clean Air Forum

November 28-29, 2019, Bratislava, Slovakia

03 12. 2019
04 3. 2020

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
MBtech Bohemia s. r. o. / AKKA
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.