07162020čt

Aktivity platformy

Dokumenty

Implementační akční plán rozvoje vodíkového hospodářství v ČR (zveřejněno 28.2.2012)

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Projekty

Projekt Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru

Projekt je zaměřený na prohloubení spolupráce a posílení komunikace mezi subjekty terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a průmyslovým sektorem.

Hlavním účelem stáží a odborných praxí jako nosné aktivity projektu je příprava kvalifikovaných lidských zdrojů pro aktivity spojené s výzkumem a vývojem pokročilých energetických zdrojů, vč. zajištění odborníků pro energetický průmysl na základě aktuálních potřeb aplikační sféry.

Projekt je koncipován s ohledem na vzájemnou spolupráci mezi klíčovými subjekty z energetického sektoru a zástupci akademické sféry, která přispěje k efektivnějšímu přenosu poznatků v oblasti perspektivních energetických technologií směrem z výzkumu a vývoje do praxe a současně k přenosu poznatků z praxe do výukového procesu.

Tato spolupráce bude realizována prostřednictvím pořádání a účasti cílových skupin na odborných seminářích, konferencích, workshopech a dalších akcích, a to za účasti špičkových domácích a zahraničních odborníků ve vazbě na mezinárodní sítě, technologické platformy a organizace v oblasti energetiky.

Dílčím cílem projektu je rovněž vytvoření kanceláře projektové podpory (PP) pro zajišťění administrativní podpory výzkumným týmům žadatele. Hlavním účelem je kanceláře PP bude zvýšit potenciál při získávání finančních prostředků ze zahraničních a domácích dotačních titulů minimalizovat související administrativní aktivity VaV pracovníků.

Výše uvedených cílů bude v rámci projektu dosaženo prostřednictvím vzájemně propojených a na sebe navazujících klíčových aktivit, které budou generovat následující hlavní výstupy:

  • úspěšně podpoření absolventi stáží a odborných praxí
  • účastníci odborných seminářů, konferencí, workshopů, exkurzí a soutěží
  • úspěšně podpoření absolventi vzdělávacích a tréninkových aktivit
  • vybudovaná a plně funkční kancelář projektové podpory.

loga eu esf msmt opvk cr 1 jpg 65476

Česká vodíková technologická platforma

Projekt přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje v oblasti vodíkových technologií a vodíkového hospodářství. Platforma definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro rozvoj vodíkového hospodářství.

Hydrogen Days 2021

Akce aktuální

14 9. 2020
World Automotive Congress FISITA 2020

September 14 - 18, 2020, Prague, Czech Republic

22 9. 2020
World Hydrogen Congress

September 22.-23. 2020, Paris, France

23 9. 2020
28 9. 2020
20 10. 2020
14th European SOFC & SOE Forum 2020

moved to October 20.-23. 2020 Lucern, Switzerland

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.