11252020st

European Hydrogen Backbone - Studie od organizace "Gas for Climate" představují plán pro transport vodíku

Skupina jedenácti evropských provozovatelů plynárenské infrastruktury z devíti členských států Evropské unie vč. České republiky dnes představuje plán na vytvoření infrastruktury určené pro přepravu vodíku, tzv. European Hydrogen Backbone. Nová studie ukazuje, že stávající plynárenskou infrastrukturu lze upravit tak, aby přepravovala vodík za přijatelných nákladů.

Mezinárodní energetická agentura předložila plán udržitelné obnovy ve speciálním reportu World Energy Outlook

Mezinárodní energetická agentura předložila 18. června plán udržitelné obnovy ve speciálním reportu World Energy Outlook s cílem oživit ekonomiku po krizi způsobené Covid-19 a podpořit tak hospodářský růst, vznik nových pracovních míst a urychlení zavádění moderních a čistých energetických technologií. Plán udržitelné obnovy je navržen tak, aby se zabránilo prudkému nárůstu emisí uhlíku, který provázelo hospodářské oživení po globální finanční krizi v letech 2008–2009.

Německá vláda přijala 10. června Národní vodíkovou strategii

Německá vláda přijala 10. června Národní vodíkovou strategii, která představuje nejen cestu pro dekarbonizaci průmyslových odvětví, jako jsou chemický průmysl či ocelářství, a dopravy, ale také ambice stát se lídrem v oblasti vodíkových technologií. Strategie také stanoví jasný rámec pro plánování investic a napomůže vzniku nových pracovních míst.

Společenství Fuel Cells & Hydrogen 2 společně se společenstvím Clean Sky 2 představilo novou studii zabývající se využíváním vodíku v letectví

22. června představilo společenství Fuel Cells & Hydrogen 2 společně se společenstvím Clean Sky 2 novou studii zabývající se využíváním vodíku v letectví. Vodík bude hrát v příštích několika dekádách velkou roli při dekarbonizaci tohoto sektoru a očekává se snížení vlivu letecké dopravy na globální oteplování o 50 až 90 %.

Evropská komise představí historicky první evropskou vodíkovou strategii

8. července Evropská komise představí historicky první evropskou vodíkovou strategii. Nicméně již teď je možné nahlédnout do uniklé verze, která ještě může doznat změn. Vodík, a to pouze ten zelený vyrobený z obnovitelných zdrojů energie, Komise považuje za palivo budoucnosti a nezbytný prvek pro dekarbonizaci chemického a ocelového průmyslu a dopravy.

Bavorská vláda vydala vodíkovou strategii

Investováním do zeleného vodíku chce Bavorsko nejen dosáhnout svých ambiciózních cílů v oblasti klimatu, ale také pomoci ekonomice po COVID-19 a díky této inovaci zajistit jeho dlouhodobou prosperitu.

Konkrétní kroky jsou také zmíněny ve strategii (zatím pouze v němčině): 100 vodíkových čerpacích stanic do roku 2023 a založení vodíkového regionu.

PGNiG uvádí na trh nový vodíkový program

Polský energetický gigant PGNiG plánuje investovat do výzkumu vodíku, tj. závodu na výrobu zeleného vodíku a čerpací stanice na vodík ve Varšavě. Investice státní plynárenské a ropné společnosti PGNiG může být signálem, že Polsko začíná vnímat příležitost využití vodíku. Jde již o druhý vodíkový projekt PGNiG po oznámení projektu společnosti ELIZA v listopadu 2018, Přesto, že je nynější oznámení překvapení, protože je v rozporu s polským konzervativním přístupem k energetické politice. Je signál pro Českou republiku, aby také prozkoumala ekonomický a ekologický potenciál H2, zejména ve státních podnicích.

Vodíková mobilita je v aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility plnohodnotně zastoupena

Vláda na svém zasedání 27. 4. 2020 schválila v Aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM). Aktualizace tohoto dokumentu reaguje na dosavadní postup plnění, nové výzvy v této oblasti a reflektuje i nejnovější vývoj legislativy Evropské unie. Aktualizovaný plán se nově zabývá také rozvojem bezemisní mobility v nesilničních druzích dopravy. Dokument obsahuje i aktualizované cíle počtu vozidel na jednotlivá alternativní paliva a rozsahu doprovodné infrastruktury v České republice k roku 2030.

Vodík musí v Německu nahradit uhlí a jadernou energii

Časopis EURO představuje německé plány, jak přizpůsobit svůj průmysl vodíkové ekonomice v článku “Německo sází na vodíkové technologie. Mají nahradit výpade po konci jádra”. Německý automobilový průmysl je nejdůležitější průmyslovou větev ve vodíkovou energii. Průzkum PricewaterhouseCoopers, konzultace mezi manažery v automobilovém odvětví, ukázal, že jak stát, tak i samotní výrobci automobilů by měli podporovat a rozvíjet palivové články, aby se vyvinula doprava bez emisí. Vodík podporovalo 83% respondentů.

Plány odhalily ambiciózní projekt zeleného vodíku v Groningenu

Gasunie, Shell a Groningen Seaports oznámili společný megaprojekt NorthH2. Konsorcium chce postavit pobřežní větrnou farmu a "vodíkarnu" (výroba vodíku). Větrný park bude mít kapacitu cca. 4 GW, je možné rozšíření až do 10 GW do roku 2040. "Vodíkarna" je velký elektrolyzér, který má být postaven v Eemshavenu, kde se větrná energie přemění na zelený vodík. Konsorcium doufá, že do roku 2027 vyrobí první vodík, studie proveditelnosti bude zahájená letos. Han Fennema, generální ředitel společnosti Gasunie, „Nizozemsko je lídrem v přechodu na vodíkovou ekonomiku. Pokud chceme realizovat naše ambice v oblasti klimatu, musíme mít včas infrastrukturu ve velkém měřítku. “

Hydrogen Days 2021

Akce aktuální

26 11. 2020
26 11. 2020
01 12. 2020

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.