06202021ne

Evropská komise podpoří vodíkové technologie v programu Horizon Europe

Evropská komise přijala 23. února 2021 finální znění svého nového přímo řízeného programu Horizon Europe. Ten bude v následujícím programovém období 2021 – 2027 umožňovat zájemcům získat finanční podporu pro výzkumné, vývojové, demonstrační aktivity a zavádění nových technologií do výrobních procesů přímo z evropského rozpočtu nad rámec národních operačních programů. Nejen pro tyto cíle bylo pro vodíkové technologie vyčleněno z rozpočtu Horizon Europe 1 miliarda eur na následujících sedm let, což je nárůst o přibližně 50 % oproti minulému programovému období. Nová iniciativa se nazývá ‚‚Clean Hydrogen Joint Undertaking‘‘ a bude nástupcem ‚‚Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking‘‘. O následujícím vývoji Vás budeme informovat hned, jakmile se objeví další doplňující informace. Dle oficiálních informací Evropské komise se počítá se spuštěním iniciativy v druhém, případně třetím čtvrtletí roku 2021.

Návrh EU na založení Clean Hydrogen Partnership for Europe

Evropská komise představila 24. února svůj návrh na zřízení 10 nových evropských partnerství a investování téměř 10 miliard EUR na ekologický a digitální přechod. Mezi nimi bude partnerství v oblasti čistého vodíku navazovat na práci společného podniku pro palivové články a vodík s cílem urychlit vývoj a zavedení evropského hodnotového řetězce pro technologie čistého vodíku. Partnerství bude klíčovým nástrojem při provádění evropské vodíkové strategie. Evropská asociace Hydrogen Europe bude spolupracovat s veřejnými orgány na usnadnění této koordinace prostřednictvím své účasti v tomto partnerství, dále také v Alianci EU pro čistý vodík a důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI).

CertifHy vstupuje do třetí fáze s cílem vybudovat trh záruk původu na vodík

Na konci tohoto roku pověřil společný podnik pro palivové články a vodík (FCH 2 JU) konsorcium složené z HINICIO, Asociace vydávajících orgánů (AIB), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Grexel , Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) a TÜV SÜD, aby vedly přípravy a implementaci tříletého projektu pro nastavení harmonizovaných schémat vodíkových záruk původu v celé Evropě i mimo ni, vybudování trhu pro obchod se zárukami původu na vodík, a to v úzké spolupráci s účastníky trhu a nastavily design systému certifikace pro soulad s obnovitelnými palivy dle evropské směrnice RED II.

Cena FCHGO „Svět budoucnosti: Nejlepší FCH aplikace“

Organizátoři mezinárodní soutěže, při které se uděluje cena FCHgo vyzývá žáky, aby představili inovativní aplikace technologie FCH, které v budoucnu změní náš každodenní život. Tématem soutěže je „Svět budoucnosti: nejlepší aplikace FCH“. Týmy žáků jsou vyzvány, aby předložily svůj projekt ve formě filmu, fotopříběhu, koláže, modelu nebo jakýkoli jiný kreativní produkt, který se týká tohoto tématu. Projekt by se měl zaměřit na budoucí použití technologie FCH a měl by být výsledkem týmové práce. Termín je prodloužen do konce března.

Polsko představilo návrh své vodíkové strategie

Strategie stanovuje ambiciózní ale zároveň realistické cíle pro rozvoj vodíkových technologií v Polsku. Dále definuje celkem 40 opatření nezbytných k dosažení stanovených cílů, zaměřených na využití národního technologického, vědeckého a výzkumného potenciálu v oblasti moderních vodíkových technologií a vytvoření národní vodíkové ekonomiky, která ovlivní tři hlavní odvětví: energetiku, dopravu a průmysl.

Platforma pro vodíková údolí

V půlce ledna byla oficiálně představena platforma pro vodíková údolí. Této online akce se zúčastnilo více než 1 000 účastníků z celého světa. Vodíková údolí se v poslední době stala globálním fenoménem a po celém světě se objevují integrované a složité projekty, jejichž cílem je urychlit rozvoj vodíkové ekonomiky. Platforma představuje a spojuje stávající regionální klastry s 32 vodíkovými údolími z 18 zemí, které jsou již v platformě. Je zaměřen především na vývojáře projektů, ale také zvyšuje povědomí mezi tvůrci politik.

Amerika vsadí na vodík

Spojené státy americké chtějí vsadit při plnění klimatických cílů na vodík. Premiantem zůstává Kalifornie. V letošním roce chce zahájit projekt přimíchávání vodíku (až do podílu 1 %) do plynárenské sítě. Dále také bude podporován rozvoj vodíkové mobility. Klíčovým prvkem také zůstává úprava relevantní legislativy

Akce aktuální

20 6. 2021
9th World Hydrogen Technologies Convention

20.-24.6. 2021, Montréal, Canada

22 6. 2021
22 6. 2021
Konference Hydrogen Dialogue

22 - 23. 6. , Německo,  online

22 6. 2021

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.