02172019ne

Novinky

Česko-německá spolupráce ve vodíku

Berlín/Řež, 5.9.2018

Workshop v Berlíně o využití vodíku v energetice a dopravě * Možnosti spolupráce mezi Českem a Německem * Zájem o zkušenosti Skupiny ÚJV

Velvyslanectví České republiky v Berlíne hostilo 4. září 2018 diskusní fórum o budoucnosti vodíkových technologií spojené s výstavou automobilů poháněných vodíkovými články a přenosného zařízení na výrobu elektřiny Power-box z dílny ÚJV. Na čtyřicet odborníků z obou zemí diskutovalo o tom, nakolik je vodík zdrojem energie budoucnosti, kde a jak lze využívat vodíkové technologie a jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi. Setkání se uskutečnilo pod gescí Velvyslanectví České republiky v SRN, German Hydrogen Association (DWV) a Skupiny ÚJV společně s Českou vodíkovou technologickou platformou HYTEP.

Na úvod setkání Tomáš Ehler, obchodní rada velvyslanectví ČR, a Werner Diwald prezident německé vodíkové asociace, nastínili potenciál spolupráce v oblasti vodíkových technologií mezi oběma zeměmi vzhledem k dobrým podnikatelským i vědeckým kontaktům. I když v současné době má Německo před Českou republikou výrazný náskok v rozšiřování například vodíkových plnicích stanic nebo počtu vodíkových dopravních prostředků, jsou v Česku rozpracovány vodíkové projekty, které jsou velmi zajímavé a posunují využití vodíkových technologií dál, především do oblasti energetiky. V tomto směru má Skupina ÚJV v České republice nejvíce zkušeností.

V části programu věnovaného využití vodíkových technologií v energetickém průmyslu představili české zkušenosti a realizované projekty z oblasti vodíkové mobility a ukládání energie Aleš Doucek, vedoucí oddělení Vodíkové technologie ÚJV Řež, a Michal Slabý ze společnosti NET4GAS. Dosavadní zkušenosti se zaváděním vodíkových technologií do praxe a systémy podpory včetně tzv. best practice představila Renáta Slabá z Ministerstva dopravy ČR a za HYTEP Karin Stehlik z Centra výzkumu Řež. V části věnované vodíkové mobilitě prezentoval zkušenosti své společnosti Aleš Ťoupalík z Unipetrolu.

Za německou stranu vystoupili zástupci hlavních hráčů ve vodíkových technologiích v SRN, konkrétně drážďanská Sunfire GmbH, privátní platforma H2-Mobility a spolkovou vládou zřízená národní vodíková platforma NOW.

„Následná diskuse potvrdila, že vodík je jednou z významných, pro mobilitu z dlouhodobého hlediska nejvýznamnějších, cest šetrného přístupu k životnímu prostředí, bez toho, že bychom si museli odepřít „energetický komfort“, na který jsme dnes zvyklí. Zájem Česka i Německa na tomto spolupracovat je pak významným faktorem pro další rozvíjení vodíkových technologií obou zemí“, konstatoval na závěr setkání Aleš Doucek vedoucí oddělení Vodíkové technologie ÚJV Řež a místopředseda představenstva HYTEP.

„Od německé strany se také můžeme přiučit, především v oblasti stanovování národních strategických cílů a systému podpory jejich dosahování, včetně zapojení včech zainteresovaných subjektů do rozhodování. Spolupráce s Německem může být důležitým krokem zavádění vodíkových technologií v Evropě, především střední, o které usiluje HYTEP. Přinese to inovace, zlepšení ovzduší a tímto posílení celého našeho regionu“, říká Karin Stehlík, výkonná ředitelka HYTEP.

 

Hydrogen Days 2019

Akce aktuální

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.