06192019st

Novinky

V Jižní Koreji věří palivovým článkům

Pod pojmem palivový článek se rozumí elektrochemické zařízení přeměňující chemickou energii paliva na energii elektrickou. Takováto zařízení se už dnes využívají i k výrobě elektřiny v měřítku relevantním z pohledu provozu přenosové soustavy. Jedním z pionýrů takovéhoto využití palivových článků je Jižní Korea, kde v současnosti dosahuje instalovaný výkon těchto zařízení téměř 300 MW. Dle plánu korejského ministerstva průmyslu by se pak výkon v palivových článcích měl do 5 let zvýšit více než dvaapůlkrát.

Korejská energetika se musí vypořádat s několika specifiky této asijské země. Jižní Korea má nejvyšší hustotu zalidnění z rozvinutých ekonomik. V Jižní Korei připadá zhruba 500 obyvatel na kilometr čtvereční, což je téměř 4x více než v České republice (133 obyv./km2).

Korea také zaujímá přední příčky ve spotřebě elektřiny na obyvatele, kterou má například o polovinu vyšší než Německo nebo Francie. Dominantním zdrojem využívaným k výrobě elektřiny v Korei jsou uhelné elektrárny, které zajišťují zhruba 40 % výroby, následují jaderné elektrárny s podílem necelých 30 % a plynové zdroje zajišťující čtvrtinu produkce elektřiny.

Legislativa přeje rozvoji palivových článků

Zásadnější rozvoj palivových článků v Korei odstartoval v roce 2012 tzv. „Renewable Portfolio Standard“. Korejská legislativa totiž ukládám všem energetickým společnostem s celkovým souhrnným instalovaným výkonem jejich elektráren vyšším než 500 MW dosáhnout stanoveného podílu výroby elektřiny z obnovitelných nebo inovativních zdrojů.

To, jakým způsobem se vyrobená elektřina z těchto zdrojů promítne do podílu na výrobě elektřiny jednotlivých společností, záleží na korekčním koeficientu, který se pro jednotlivé typy elektráren liší. Nejvyšší koeficient 2 mají právě palivové články spolu s offshore větrnými elektrárnami a přílivovými elektrárnami. Koeficient nižší než 1 pak mají solární elektrárny na zemědělské půdě nebo zdroje využívající k výrobě elektřiny odpad.

Vzhledem k vysokému korekčnímu koeficientu palivových článků a dotacím dosahujícím až 80 % z pořizovací ceny ze strany Korejské vlády byly na tomto poloostrově již realizovány desítky projektů zdrojů využívajících palivové články. To jsou hlavní důvody toho že má Korea největší instalovaný výkon v palivových článcích na světě.

Zdroj s největším výkonem v palivových článcích na světě se nachází v Koreji

Již v roce 2014 byl v Korei uveden společností Posco Energy do provozu projekt Gyeonggi Green Energy využívající palivové články k výrobě elektřiny a tepla o výkonu 59 MW. Zhruba třetina článků však během prvních dvou let přestala fungovat a musela být vyměněna.

Společnost Posco Energy provozovala před opuštěním tohoto odvětví v letošním roce v palivových článcích  výkony 154 MW, který je distribuován ve 20 lokalitách na území Koree. Aktivní v oblasti palivových článků je společnost Doosan, která má v této technologii v Korei nainstalován výkon více než 50 MW.

I přes zmíněné komplikace související s provozem některých typů palivových článků, mají palivové články i nadále podporu korejské vlády. Podle plánu korejského ministerstva průmyslu, by se totiž do roku 2022 výkon v palivových článcích na Korejském poloostrově měl zvýšit ze současných 300 MW na 800 MW.


Zdroj:

http://oenergetice.cz/technologie/plynarenstvi/palivove-clanky-jako-soucasti-transformace-energetiky-koreji-teto-technologii-veri/

Akce aktuální

27 6. 2019
09 9. 2019
71. Zjazd chemikov

September 9 - 13, 2019, Vysoké Tatry

10 9. 2019
f-cell

September 10 to 11, 2019, Stuttgart, Germany

23 9. 2019

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.