03232019so

Novinky

Česká vodíková technologická platforma spolupořádala 2. zasedání pracovní skupiny pro vodíkovou mobilitu

Na konci ledna se v Řeži sešla na svém druhém jednání Pracovní skupina pro vodíkovou mobilitu. Rostoucí význam vodíku v diskusích o dalším směřování dopravy nebo ukládání energie potvrdila účast zástupců řady státních institucí, komerčních firem i výzkumných organizací.

Poslední lednový den se v Řeži, v areálu ÚJV Řež, a. s., sešla na svém už druhém jednání Pracovní skupina pro vodíkovou mobilitu (PS VM).

Rostoucí význam vodíku v diskusích o dalším směřování například dopravy nebo ukládání energie potvrzuje zájem a účast zástupců státních orgánů a institucí (Ministerstva dopravy, životního prostředí nebo průmyslu a obchodu České republiky, Magistrát města Ostravy), výzkumných organizací a škol (ČVUT Praha, Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež, Výzkumný ústav železniční) nebo podnikatelských subjektů (např. ČEPRO, UNIPETROL RPA, CAPPO, ENGIE, Hyundai Motor Manufacturing Czech) a dalších. Schůzky Pracovní skupiny se konají pod záštitou České vodíkové technologické platformy (HYTEP) a Ministerstva dopravy ČR.

Bohatá agenda jednání odrážela současné otázky, které před realizačními týmy stojí. Podstatná část z nich se odvíjí od přípravy aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM). Informace z jednání koordinační skupiny NAP CM a příprava aktualizace tohoto akčního plánu ve vztahu k vodíku představili Mgr. Bezděkovský z Ministerstva dopravy ČR (MD ČR) a Ing. Aleš Doucek, Ph.D., z ÚJV Řež. Důležitou roli může, podle diskutujících, hrát vodík - jak z hlediska národní legislativy, tak ve vztahu k návrhu směrnice Evropské komise (EK), který obsahuje balíček pro čistou mobilitu jako nízkouhlíkovou technologii. Úvaha zatím zahrnuje pouze vozidla do 20 g CO2/km a proto bude nutná ještě mezirezortní diskuse na úrovni ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, dopravy i průmyslu a obchodu.

Účastníci se shodli na nutnosti rozšíření osvěty o vodíkových technologiích jako součásti dopravního plánování v České republice. Propagace vodíku by se měla týkat nejen osobních automobilů a městské nebo příměstské autobusové dopravy (Ostrava a Moravsko-slezský kraj), ale i možnosti využití vodíkových technologií v železniční dopravě. To vše v návaznosti na potřebnou legislativu (výstavba plnicích stanic, daňové zvýhodnění apod.).

V souvislosti s výše uvedeným se v lednu pracovní skupina věnovala i dalšímu tématu - přeshraniční spolupráci ČR/Německo v oblasti vodíkových autobusů. Základní ideou je propojení měst Praha a Drážďany. O tento projekt je ze strany Německa velký zájem. V současné době se řeší parametry, tj. velikost autobusu, jeho dojezd, obsazení, varianty linky, přičemž výhledově lze plánovat dojezdy až do Berlína.

Další důležitým bodem jednání bylo zařazení problematiky vodíkových technologií a mobility do výukových programů na školách. V současnosti se například na ČVUT vyučují hybridní pohony (včetně H2 mobility). V rámci projektu ERASMUS probíhají výměnné pobyty studentů s Univerzitou Chemnitz, kde se vodíkové mobilitě věnují. V případě středních škol již několik let vyvíjí aktivitu firma Horizon Fuel Cell Europe, zaměřená na podporu zájmu o nové technologie a udržitelné zdroje energie. Složitější je to na základních školách, kde pevně dané osnovy nedávají příliš prostoru pro hlubší informovanost.

Účastníci jednání Pracovní skupiny pro vodíkovou mobilitu (PS VM) v Řeži rádi využili i možnost prohlédnout si zdejší H2 technologie: experimentální zařízení na akumulaci solární energie do vodíku a projížďku unikátním vodíkovým autobusem TriHyBus.


Zdroj:

https://www.ujv.cz/cs/aktuality/o-vodiku-aktualne-v-rezi-11491

Hydrogen Days 2019

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.