10202018so

Novinky

Vodík může do roku 2050 pomoci snížit emise o pětinu, myslí si Toyota, Hyundai a další

Vodík je palivem budoucnosti. Na zvyšování podílu vodíku při zajištění energetických potřeb lidstva se v rámci Konference o změnách klimatu v Bonnu shodli představitelé nadnárodních společností sdružených v iniciativě Hydrogen Council.

Lídři z různých průmyslových odvětví sdružených do koalice Vodíkového kolegia uvedli během klimatické konference COP 23 v Bonnu celosvětově první vizi, která popisuje budoucí roli vodíku v konkrétních číslech.

Uvedená studie, navržená ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey, ukazuje na potenciál vodíku vygenerovat obchodní příležitosti v celkovém objemu 2,5 bilionu USD a vytvořit do roku 2050 více než 30 milionů pracovních míst.

Studie s názvem Hydrogen, Scaling up prezentuje ucelený a číselně vyjádřený strategický plán nasazení vodíku v nejširším měřítku. Vodík by při širokém nasazení mohl do roku 2050 saturovat bezmála jednu pětinu celkových světových energetických potřeb.

V porovnání s dnešní úrovní by se roční emise CO2 mohly snížit cca o 6 gigatun. Vodík by zároveň mohl cca z 20 % naplnit opatření nutná k omezení nárůstu globální teploty o 2 °C.

Podle odhadu Vodíkového kolegia má vodík dostatečný potenciál k tomu, aby do roku 2030 sloužil jako palivo pro cca 10 až 15 milionů osobních a 500 tisíc nákladních automobilů, včetně mnoha dalších uplatnění v různých odvětvích.

Např. v průmyslové výrobě, ve vytápění a napájení budov, k výrobě elektrické energie, jejímu ukládání atd. Studie předpovídá, že do roku 2050 by celková roční poptávka po vodíku mohla narůst desetinásobně na bezmála 80 EJ, čímž by z 18 % naplnila celkovou poptávku po energiích.

Očekává se, že nárůst světové populace do roku 2050 bude činit 2 miliardy lidí; vodíkové technologie přitom mají potenciál přispět k trvale udržitelnému hospodářskému růstu.

„Ve 21. století musí svět absolvovat přechod k co nejširšímu uplatňování energií s nízkou uhlíkovou stopou,“ uvedl Takeši Učijamada, předseda správní rady Toyota Motor Corporation a spolupředsedající Vodíkového kolegia.

„Vodík je pro tento přechod nepostradatelný, neboť jej lze využívat k ukládání a přepravě energie z větru, slunce a dalších obnovitelných zdrojů, s následným využitím v dopravě a mnoha dalších odvětvích. Vodíkové kolegium vytyčilo sedm hlavních rolí vodíku, a proto vyzýváme vládní orgány i investory, aby jej v energetickém plánování zahrnuly mezi priority. Čím dříve se vodíkové hospodářství rozběhne, tím lépe, a my všichni se zasazujeme o to, aby byl tento plán jednou naplněn.“

Realizace v tak širokém měřítku si vyžádá nemalé investice; do roku 2030 se jedná cca o 20 až 25 miliard USD ročně, celkem asi 280 mld. USD do roku 2030.

Studie předpokládá, že při správném nastavení regulatorního rámce – včetně dlouhodobé koordinace a podpůrných programů – by přilákání investic k širokému prosazení technologie mělo být reálné.

Svět dnes každoročně investuje do energií přes 1,7 bilionu USD, včetně 650 mld. USD do ropy a plynu, 300 mld. USD do obnovitelných zdrojů elektřiny a více než 300 mld. USD do automobilového průmyslu.

„Studie potvrzuje postavení vodíku coby klíčového pilíře energetických změn a podporuje jeho nasazení v nejširším světovém měřítku. Vodík bude v některých odvětvích a zeměpisných oblastech zcela nezbytnou hybnou silou energetických změn. Čím dříve se nám realizace podaří, tím dříve si budeme užívat očekávaných přínosů vodíku ve prospěch našeho hospodářství i celé společnosti,“

„Technologie jsou již připravené a klíčoví hráči v průmyslu vykazují potřebné zasazení. K realizaci je zapotřebí koordinované úsilí zainteresovaných stran a rolí Vodíkového kolegia je stát v čele těchto snah,“ dodal Takeši Učijamada.

Představení nového strategického plánu bylo součástí Inovačního fóra trvalé udržitelnosti za účasti 18 vedoucích členů Vodíkového kolegia, v čele se spolupředsedajícím Takeši Učijamadou, předsedou správní rady automobilky Toyota a Benoitem Potierem, předsedou správní rady a generálním ředitelem společnosti Air Liquide, a dále za účasti Prof. Alda Belloniho, generálního ředitele The Linde Group, Woong-chula Yanga, místopředsedy představenstva Hyundai Motor Company a Anne Stevensové, členky představenstva společnosti Anglo American.

Vodíkové kolegium v rámci uvádění strategie vyzvalo investory, politické činitele a podniky k zapojení se a urychlení širšího prosazování vodíkových řešení v celém procesu energetických změn.

Kolegium současně oznámilo, že Woong-chul Yang ze společnosti Hyundai Motor Company nahradí Takešiho Učijamadu z Toyoty v rotující funkci spolupředsedajícího Kolegia, a bude tak v roce 2018 předsedat tomuto uskupení společně s Benoitem Potierem, generálním ředitelem společnosti Air Liquide.

Co je Vodíkové kolegium:

Vodíkové kolegium, založené při příležitosti Světového ekonomického fóra v Davosu počátkem roku 2017, je svého druhu první celosvětovou iniciativou vedoucích představitelů firem, usilující o prosazování vodíkových technologií v rámci celosvětových energetických změn.

Kolegium dnes tvoří 18 předních nadnárodních firem: Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, General Motors, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Linde Group, Total a Toyota.

A dále 10 dynamických hráčů napříč celým hodnotovým řetězcem – Ballard, Faber Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore, Hydrogenics, Mitsubishi, Mitsui & Co, Plug Power a Toyota Tsusho. Uvedené uskupení vykazuje celkové tržby v objemu přes 1,5 bilionu eur a celosvětově zaměstnává více než 2 miliony pracovníků.


studie „Hydrogen, Scaling up“

http://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-scaling-up-Hydrogen-Council.pdf

 


Zdroj:

http://www.hybrid.cz/vodik-muze-do-roku-2050-pomoci-snizit-emise-o-petinu-mysli-si-toyota-hyundai-dalsi

Akce aktuální

23 10. 2018
27 1. 2019
02 6. 2019

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.