Novinky

Evropa do roku 2030 vyrobí stejné množství čistého vodíku jako dnes toho špinavého

Na Evropském vodíkovém fóru, které je výsledkem aktivit European Clean Hydrogen Alliance (Evropská aliance pro čistý vodík) a které se uskutečnilo v polovině června, představila Evropská komise celkem 997 vodíkových projektů, jež splnily předem stanovená kritéria Aliancí. Pokud by se všechny projekty realizovaly, bude Evropa do roku 2030 vyrábět více jak 6 milionů tun zeleného vodíku, přes 2 miliony tun modrého a okolo půl milionu tun vodíku z odpadu. To se rovná asi 300 TWh ročně.

Na Fóru vystoupil místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který podotkl, že je nezbytné maximálně elektrifikovat všechny oblasti, ve kterých nám to současné technologie dovolí. V celé řadě zbylých sektorů, kde se elektrifikace nehodí, je ale dobré využít vodík. Sám Timmermans mimo jiné zmínil, že před rokem, kdy žádal v Komisi o vypracování strategie na vodík, byl přístup k vodíku mezi samotnými komisaři velmi vlažný. Dnes jej ale každý bere vážně.

Na Evropském vodíkovém fóru byl představen potenciál výroby a spotřeby vodíku v Evropě

Projektů zaměřující se na výrobu vodíku pomocí elektrolýzy vody (zelený vodík), bylo mezi projekty, které cílí na produkci vodíku více jak 84 %. Nejvíce elektrolyzérů plánuje dle Aliance postavit Německo, Itálie a Nizozemí. Výkon plánovaných elektrolyzérů do roku 2030 v každém z těchto států převyšuje 5 GW. Více jak 2/3 projektů všech projektů zaměřujících se na výrobu vodíku by měly začít do roku 2024.

Nejvíce projektů, které se zaměřují na využití vodíku podaly Španělsko, Německo, Francie, Nizozemí, Itálie a Polsko. I v tomto případě by více jak 2/3 těchto projektů měly začít do roku 2024. Více jak 239 projektů je zaměřeno na průmyslové využití vodíku. A to zejména na výrobu e-paliv, amoniaku, využití vodíku jako suroviny pro rafinaci, pro výrobu zelené oceli, v chemickém sektoru a také v oblasti využití průmyslového tepla. V sektoru mobility se ¾ z 379 projektů vrhne na obnovu vozového parku (výměna starých za vodíkové automobily), výstavbu plnicích stanic a výrobu součástek do automobilů. Pouze okolo ¼ projektů by měly být v tomto sektoru realizováno v oblasti letectví, lodní dopravy a železnice. V energetice, kde se předpokládá velké využití vodíku pro systémové služby akumulace elektrické energie, bylo představeno 191 projektů. Ty budou řešit výrobu elektřiny z vodíku, výrobu vodíku, uskladňování vodíku a kogeneraci. Posledním typem projektů jsou ty, které cílí na výstavbu vodíkové infrastruktury. Projektů bylo posbíráno celkem 89 a cílí na využití vodíku v plynové soustavě, decentralizaci výroby tepla a elektřiny a přimíchávání vodíku do plynovodní soustavy.

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.