06202021ne

Novinky

ČEZ postaví v ČR do roku 2030 6 GW výkonu OZE, v budoucnu dojde i na vodík

Největší výrobce elektrické energie v České republice, skupina ČEZ, představila 20. května 2021 vizi energetické tranzice do roku 2030. V ní se zavázala k navýšení podílu výkonu obnovitelných zdrojů energie o 6 GW do roku 2030. ČEZ mimo jiné do budoucna počítá i s využíváním vodíku.

Vize skupiny ČEZ je postavena na jaderných zdrojích energie, zefektivnění výroby z emisních zdrojů, modernizaci včetně digitalizace distribuční sítě a obnovitelných zdrojích energie. Pod vlivem současně navýšených klimatických ambic České republiky, počítá ČEZ se snížením emisní intenzity svých elektráren z 0,36tCO2/MWH na 0,16tCO2/MWh v roce 2030. To je ekvivalentem snížení podílu výroby elektřiny z uhlí v roce 2019 z 39 % na 12,5 % do roku 2030. ČEZ také předložil plán na výstavbu 1,5 GW nového výkonu OZE do roku 2025 s cílem vybudovat až 6 GW nového výkonu OZE do roku 2030, zejména fotovoltaických elektráren. V současném portfoliu společnosti je v ČR k roku 2020 asi 1000 MW výkonu OZE, většinově se jedná o vodní zdroje. Ve své strategii ČEZ počítá i s akumulací elektrické energie ve výši alespoň 300 MW do roku 2030.

Společnost ČEZ také počítá s budováním nových plynových kapacit, které budou v budoucnu připraveny na spalování vodíku. ČEZ v příštích letech navíc očekává rozšíření svých podnikatelských aktivit do dalších oblastí, jakými je výroba baterií, elektromobilita a produkce samotného vodíku. Společnost se zavázala dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Pro více informací: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2021-05/cista-energie-zitrka.pdf

Akce aktuální

20 6. 2021
9th World Hydrogen Technologies Convention

20.-24.6. 2021, Montréal, Canada

22 6. 2021
22 6. 2021
Konference Hydrogen Dialogue

22 - 23. 6. , Německo,  online

22 6. 2021

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.