06202021ne

Novinky

Evropský parlament potvrdil svůj přístup k zelenému a modrému vodíku

Evropský parlament schválil na plenárním zasedání 19. května report, potvrzující roli zeleného vodíku v otázce přechodu k uhlíkově neutrální Evropě. Report vznikl jako reakce Parlamentu na loňskou vodíkovou strategii z dílny Evropské komise. Dokument podtrhuje dlouhodobé stanovisko Parlamentu a zmiňuje jako jediné budoucí řešení právě zelený vodík. I přes jasně vyjádřenou podporu zelenému vodíku, je dle reportu důležité podpořit rozvoj vodíkového hospodářství během následujících 10 let i výrobou modrého vodíku.

Evropský parlament schválil report 411 hlasy. 135 europoslanců bylo proti a 149 se zdrželo. Důležitou roli by dle Parlamentu měl zelený vodík sehrát zejména v oblasti nákladní, lodní a letecké dopravy, společně se sektorem ocelářství a uchováváním přebytků energie z obnovitelných zdrojů energie (sezónní akumulace). Specificky tedy tam, kde není možná elektrifikace, případně neexistují žádné jiné cenově dostupné technologické alternativy. Dle reportu řada studií ukázala, že konverze energie do plynné podoby zajistí nákladově efektivnější energetický systém než v případě přístupu cílícího na maximální elektrifikaci, která by si vyžádala vysoké investice do přenosové soustavy a systémů uchovávání elektrické energie. Report je v souladu s dlouhodobým stanoviskem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu (ITRE). Ten mimo jiné prosazuje u Evropské komise například vypracování studie, posuzující roli modrého vodíku v kontextu energetické tranzice. Z dlouhodobého hlediska do roku 2050 nicméně plně podporuje výrobu jen zeleného vodíku.

Pro více informací o přístupu Evropského parlamentu k vodíkové problematice a odkaz na report:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-658772_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689332/EPRS_BRI(2021)689332_EN.pdf

Akce aktuální

20 6. 2021
9th World Hydrogen Technologies Convention

20.-24.6. 2021, Montréal, Canada

22 6. 2021
22 6. 2021
Konference Hydrogen Dialogue

22 - 23. 6. , Německo,  online

22 6. 2021

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.