06202021ne

Novinky

Nová studie IEA podtrhuje roli vodíku v energetické tranzici k uhlíkové neutralitě do roku 2050

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) vydala první komplexní energetický report na světě, který pokrývá světový energetický systém a jednotlivé možnosti, jak v něm dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Report pracuje se scénářem přechodu k uhlíkově neutrální společnosti, který zajistí cenově dostupné dodávky energie a robustní ekonomický růst, ve kterém budou hlavní roli hrát obnovitelné zdroje energie místo fosilních paliv. Vodík v této tranzici sehraje důležitou roli.

Na světě bylo v roce 2020 vyrobeno cca 90 milionů tun vodíku, a to zejména šedého, který byl následně využit zejména v procesech rafinace ropy, k produkci amoniaku a metanolu a dalším chemickým procesům. Ročně tato výroba vodíku emituje cca 900 milionů tun oxidu uhličitého. Studie předpokládá, že pokud bude dosaženo uhlíkové neutrality, poptávka po vodíku se dostane na hodnotu 530 milionů tun vodíku v roce 2050. Polovina z toho bude využita v těžkém průmyslu (ocelářství, chemickém průmyslu) a v sektoru transportu. Dohromady 30 % vyrobeného vodíku bude využito jako palivo, ať už ve formě přimíchávání do dalších paliv a zdrojů energie na bázi vodíku, zejména amoniaku pro lodní dopravu, syntetického kerosinu pro leteckou dopravu syntetického metanu, který bude následně přimícháván do plynovodní soustavy nebo na generaci elektrické energie v palivových článcích. Studie dále předpokládá, že více jak 17 % vyrobeného vodíku bude využito k vyrovnávání nestálosti obnovitelných zdrojů energie, zejména v otázce sezónní akumulace. Celkem by pak paliva na bázi vodíku (vodík, amoniak, syntetická paliva) měla tvořit více jak 13 % celkové spotřeby energie na celém světě v roce 2050.

Výroba vodíku by v roce 2050 měla být z 60 % uskutečňována pomocí elektrolýzy a ze 40 % pomocí parního reformování zemního plynu s technologií zachytávání oxidu uhličitého CCU/CCS.

Pokud vás zajímá více informací, neváhejte si přečíst celý report zde: https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

Akce aktuální

20 6. 2021
9th World Hydrogen Technologies Convention

20.-24.6. 2021, Montréal, Canada

22 6. 2021
22 6. 2021
Konference Hydrogen Dialogue

22 - 23. 6. , Německo,  online

22 6. 2021

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.