Novinky

Evropská taxonomie stanovila limit pro nízkouhlíkový vodík

Evropská komise vydala první část pravidel pro udržitelné financování, tzv. evropskou taxonomii. Jedná se o společný klasifikační systém s cílem podpořit investice do udržitelného růstu a přispět tak k dosažení klimaticky neutrální ekonomiky. Taxonomie se zaměřila i na vodík. Za nízkouhlíkovou lze dle taxonomie považovat takovou výrobu vodíku, během níž na 1 tunu vyrobeného vodíku není do ovzduší vypuštěno více jak 3 tuny oxidu uhličitého. Z taxonomie je zřejmé, že Komise podporuje zejména zelený vodík, což je v souladu s principy Evropské vodíkové strategie.

Prováděcí akt by měl být oficiálně přijat v květnu 2021. Samotná taxonomie nicméně není právně závazná. To v praxi znamená, že se jedná pouze o jakýsi přehled environmentálně přijatelných investic a pravidel, které nezavazují aktéry ze soukromé i státní sféry podporovat pouze ty projekty, které jsou dle taxonomie vnímány jako udržitelné. K aktualizaci by mělo docházet pravidelně v průběhu následujících let.

 

Pro více informací: https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_cs

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.