Novinky

Asociace Hydrogen Europe vydala report nastiňující důležité kroky pro rozvoj vodíkového hospodářství

Asociace Hydrogen Europe vydala na začátku dubna další report nastiňující důležité kroky pro rozvoj vodíkového hospodářství v členských státech Evropské unie. Dokument nese název Hydrogen Act a je k nahlédnutí v odkazu pod samostatným článkem.

Hydrogen Act předpokládá tři základní fáze rozvoje vodíkového hospodářství, zejména s přihlédnutím k zelenému a nízkouhlíkovému vodíku.

  • Kick-start Phase (2021-2025), během této fáze je nezbytné položit základy evropské vodíkové ekonomiky. Toho by mělo být docíleno stavbou elektrolyzérů o výkonu 6GW a výrobou1 milionu tun čistého vodíku ročně. Podporou pro tento cíl mají být na evropské úrovni projekty v rámci Evropské aliance pro čistý vodík, mezinárodní IPCEI projekty a iniciativa Vodíkových údolí. Ty mají dopomoct zejména ke komercionalizaci, rozšíření a navýšení konkurenceschopnosti vodíkových technologií. Na úrovni členských států se počítá s podporou v rámci Fondu obnovy a dalšími mechanismy, které mají státy k dispozici. Nezbytné je v této fázi dle dokumentu rozvolnit pravidla pro státní podporu, aby bylo dosaženo až 100% krytí nákladů. Důležité je také přijmout relevantní legislativu, která odstraní bariéry pro masové využívání vodíku.

  • The Ramp-up Phase (2025-2035), ke konci tohoto časového úseku by mělo být dosaženo plné komercionalizace a konkurenceschopnosti vodíkových technologií. Prim budou hrát velké projekty, které budou stimulovat poptávku a nabídku. Vodík bude v této fázi nicméně stále vyžadovat podporu ze strany národních a evropských pravidel: aukce, kvóty, investiční pobídky, daňové úlevy, garance původu apod. Garance původu se na konci této fáze stanou obchodovatelnou komoditou, podobně jako tomu je v případě zelené elektřiny.

  • The Market-growth Phase (2035–2050), v tomto období bude vodík již plně konkurenceschopný k ostatním technologiím, nebude tak potřeba jej nadále podporovat jako v předchozích fázích. Trh s vodíkem bude řízen zákonem poptávky a nabídky. Jakmile se sektor začne rozrůstat, bude dle Hydrogen Act nezbytné navrhnout regulaci tržního prostředí, aby nedocházelo k monopolistickým tendencím.

 

Pro více informací: https://www.hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2021/04/2021.04_HE_Hydrogen-Act_Final.pdf

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.