05172021po

Novinky

Asociace Hydrogen Europe vydala report nastiňující důležité kroky pro rozvoj vodíkového hospodářství

Asociace Hydrogen Europe vydala na začátku dubna další report nastiňující důležité kroky pro rozvoj vodíkového hospodářství v členských státech Evropské unie. Dokument nese název Hydrogen Act a je k nahlédnutí v odkazu pod samostatným článkem.

Hydrogen Act předpokládá tři základní fáze rozvoje vodíkového hospodářství, zejména s přihlédnutím k zelenému a nízkouhlíkovému vodíku.

  • Kick-start Phase (2021-2025), během této fáze je nezbytné položit základy evropské vodíkové ekonomiky. Toho by mělo být docíleno stavbou elektrolyzérů o výkonu 6GW a výrobou1 milionu tun čistého vodíku ročně. Podporou pro tento cíl mají být na evropské úrovni projekty v rámci Evropské aliance pro čistý vodík, mezinárodní IPCEI projekty a iniciativa Vodíkových údolí. Ty mají dopomoct zejména ke komercionalizaci, rozšíření a navýšení konkurenceschopnosti vodíkových technologií. Na úrovni členských států se počítá s podporou v rámci Fondu obnovy a dalšími mechanismy, které mají státy k dispozici. Nezbytné je v této fázi dle dokumentu rozvolnit pravidla pro státní podporu, aby bylo dosaženo až 100% krytí nákladů. Důležité je také přijmout relevantní legislativu, která odstraní bariéry pro masové využívání vodíku.

  • The Ramp-up Phase (2025-2035), ke konci tohoto časového úseku by mělo být dosaženo plné komercionalizace a konkurenceschopnosti vodíkových technologií. Prim budou hrát velké projekty, které budou stimulovat poptávku a nabídku. Vodík bude v této fázi nicméně stále vyžadovat podporu ze strany národních a evropských pravidel: aukce, kvóty, investiční pobídky, daňové úlevy, garance původu apod. Garance původu se na konci této fáze stanou obchodovatelnou komoditou, podobně jako tomu je v případě zelené elektřiny.

  • The Market-growth Phase (2035–2050), v tomto období bude vodík již plně konkurenceschopný k ostatním technologiím, nebude tak potřeba jej nadále podporovat jako v předchozích fázích. Trh s vodíkem bude řízen zákonem poptávky a nabídky. Jakmile se sektor začne rozrůstat, bude dle Hydrogen Act nezbytné navrhnout regulaci tržního prostředí, aby nedocházelo k monopolistickým tendencím.

 

Pro více informací: https://www.hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2021/04/2021.04_HE_Hydrogen-Act_Final.pdf

Akce aktuální

19 5. 2021
Das Webinar - Ein Rechtsrahmen für die Wasserstoffwirtschaft

19. a 20. května (15:00 - 18:00) online německý webinář

21 5. 2021
Webinar - Hydrogen Certification

21. května 2021 (14:00 - 15:30) online event

31 5. 2021
Podzimní plynárenská konference

31.5.-1.6. 2021, Praha, Česká republika

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
R&T ČR, s.r.o.
Fond HYDROGEN1
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.