06202021ne

Novinky

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k revizi předpisů pro plynárenství

Evropská komise spustila veřejnou konzultacirevizi předpisů zaměřujících se na plynárenství. Veřejná konzultace je otevřena pro všechny zainteresované stakeholdery mezi 26. březnem 2021 až 18. červnem 2021. Zapojit se mohou veřejné orgány, společnosti včetně malých i středních podniků, průmyslová sdružení, výzkumná sdružení, odborové svazy atd. Konzultace se lze zúčastnit pomocí vyplnění online dotazníku.

Komise připravuje revizi směrnice o zemním plynu a nařízení o zemním plynu zejména s ohledem ke klimatickým ambicím členských států Evropské unie. Hlavním cílem je připravit zavedení využívání obnovitelných a nízkouhlíkových plynů a posílení postavení spotřebitelů na vnitřním trhu EU s plynem. Očekává se, že jedním z hlavních cílů revizí bude příprava přechodu evropského plynárenství i na vodík. Revize dosavadní Směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem 2009/73/ES a Nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (ES) č. 715/2009, jsou naplánovány k přijetí ve čtvrtém kvartále roku 2021. Celý legislativní balíček je součástí širšího strategického přístupu k boji s emisemi skleníkových plynů, který vešel ve známost pod názvem Zelená dohoda pro Evropu.

Pro více informací: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12911-Revision-of-EU-rules-on-Gas/public-consultation

 

 

Akce aktuální

20 6. 2021
9th World Hydrogen Technologies Convention

20.-24.6. 2021, Montréal, Canada

22 6. 2021
22 6. 2021
Konference Hydrogen Dialogue

22 - 23. 6. , Německo,  online

22 6. 2021

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.