07282021st

Novinky

Evropské plynárenské společnosti volají po podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy

Přes 90 evropských plynárenských společností vyzvalo Evropskou komisi k podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy. O záměru informoval server euroactiv.com. Otevřený dopis adresovaný evropským komisařům vyzdvihuje přínos přimíchávání vodíku zejména v jeho snížení emisí skleníkových plynů a malých nákladech nutných pro realizaci tohoto opatření. Přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy je dle názoru společností důležité zejména tam, kde neexistuje paralelní, nebo duplicitní infrastruktura.

Apel odkazuje na současnou vodíkovou strategii Evropské komise z minulého července. Ta podporuje výrobu zeleného vodíku, tedy vodíku produkovaného ze 100% obnovitelné elektřiny elektrolýzou. Přimíchávání vodíku není nicméně v současnosti legislativou podporováno. Přesto by mělo být uplatněno zejména ve státech jižní a východní Evropy, kde neexistuje tak hustá plynárenská soustava, aby bylo možné některé z jejích částí přeměnit na přepravu čistého vodíku.

V kontextu apelu na přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy je důležité zmínit také plány členských států na vytvoření vyhrazené vodíkové sítě o délce téměř 23 tisíc kilometrů, která by měla být vybudována do roku 2040. Plán, na kterém se podílelo 11 provozovatelů plynárenské infrastruktury z 9 členských států, European Hydrogen Backbone je k nahlédnutí v linku na konci tohoto článku.

 

Otevřený dopis zástupcům Komise - https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Open-Letter-on-Hydrogen-Blending_17-Mar-2021_Final_SENT.pdf

European Hydrogen Backbone - https://gasforclimate2050.eu/news-item/gas-infrastructure-companies-present-a-european-hydrogen-backbone-plan/

Nabídka práce

Akce aktuální

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
SVÚM a.s.
Linde Gas, a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.