Novinky

Evropská komise podpoří vodíkové technologie v programu Horizon Europe

Evropská komise přijala 23. února 2021 finální znění svého nového přímo řízeného programu Horizon Europe. Ten bude v následujícím programovém období 2021 – 2027 umožňovat zájemcům získat finanční podporu pro výzkumné, vývojové, demonstrační aktivity a zavádění nových technologií do výrobních procesů přímo z evropského rozpočtu nad rámec národních operačních programů. Rozpočet celého programu je na následujících 7 let stanoven na necelých 100 miliard eur a zaměřuje se ze 35 % na evropské dekarbonizační snahy. Výhodou účasti na takovémto programu je primárně spolupráce na společném cíli se sítí partnerů napříč celou Evropou, sdílení informací a rovněž prestiž s tím spojená. Nevýhodou je vyšší konkurence, která klade velké nároky na přípravu návrhu nejen po obsahové, ale i formální stránce, a s tím spojená nižší šance finanční podporu získat.

Proč je Horizon Europe zajímavý právě pro vodíkové technologie? Jedna z částí komunitárního programu se bude cíleně věnovat podpoře výzkumu, vývoje a následnému uplatnění vodíkových technologií na trhu. Kritériem pro úspěšné splnění stanovených cílů je snížit cenu zeleného vodíku na 1,5 – 3 eura za 1 kg k roku 2030. Současný stav ceny zeleného vodíku se mimo jiné mění v závislosti na lokalitě, ceně vyrobené elektřiny spotřebované pro elektrolýzu vody a využité technologii elektrolyzéru, průměrně se ale udává částka 5,5 – 2,5 eur za 1 kg vodíku.  Nejen pro tyto cíle bylo vyčleněno z rozpočtu Horizon Europe 1 miliarda eur na následujících sedm let, což je nárůst o přibližně 50 % oproti minulému programovému období. Nová iniciativa se nazývá ‚‚Clean Hydrogen Joint Undertaking‘‘ a bude nástupcem ‚‚Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking‘‘. Konkrétním a hlavním cílem je podpora produkce, distribuce a ukládání čistého vodíku. S tím souvisí rovněž podpora sektorů, které je složité dekarbonizovat. Sem spadá například těžký průmysl nebo logistické služby zaměřující se na přepravu těžkého zboží. Podoba Horizon Europe a jeho nové iniciativy ‚‚Clean Hydrogen Joint Undertaking‘‘ musí ještě projít oficiálním schvalovacím procesem mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropským hospodářským a sociálním výborem. Její hladký průchod se však dá očekávat.

O následujícím vývoji Vás budeme informovat hned, jakmile se objeví další doplňující informace. Dle oficiálních informací Evropské komise se počítá se spuštěním iniciativy v druhém, případně třetím čtvrtletí roku 2021.

 

Více informací zde:

https://www.fch.europa.eu/news/eu-proposal-set-clean-hydrogen-partnership-europe-1

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EN/COM-2021-87-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1257

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.