07282021st

Novinky

Evropská komise podpoří vodíkové technologie v programu Horizon Europe

Evropská komise přijala 23. února 2021 finální znění svého nového přímo řízeného programu Horizon Europe. Ten bude v následujícím programovém období 2021 – 2027 umožňovat zájemcům získat finanční podporu pro výzkumné, vývojové, demonstrační aktivity a zavádění nových technologií do výrobních procesů přímo z evropského rozpočtu nad rámec národních operačních programů. Rozpočet celého programu je na následujících 7 let stanoven na necelých 100 miliard eur a zaměřuje se ze 35 % na evropské dekarbonizační snahy. Výhodou účasti na takovémto programu je primárně spolupráce na společném cíli se sítí partnerů napříč celou Evropou, sdílení informací a rovněž prestiž s tím spojená. Nevýhodou je vyšší konkurence, která klade velké nároky na přípravu návrhu nejen po obsahové, ale i formální stránce, a s tím spojená nižší šance finanční podporu získat.

Proč je Horizon Europe zajímavý právě pro vodíkové technologie? Jedna z částí komunitárního programu se bude cíleně věnovat podpoře výzkumu, vývoje a následnému uplatnění vodíkových technologií na trhu. Kritériem pro úspěšné splnění stanovených cílů je snížit cenu zeleného vodíku na 1,5 – 3 eura za 1 kg k roku 2030. Současný stav ceny zeleného vodíku se mimo jiné mění v závislosti na lokalitě, ceně vyrobené elektřiny spotřebované pro elektrolýzu vody a využité technologii elektrolyzéru, průměrně se ale udává částka 5,5 – 2,5 eur za 1 kg vodíku.  Nejen pro tyto cíle bylo vyčleněno z rozpočtu Horizon Europe 1 miliarda eur na následujících sedm let, což je nárůst o přibližně 50 % oproti minulému programovému období. Nová iniciativa se nazývá ‚‚Clean Hydrogen Joint Undertaking‘‘ a bude nástupcem ‚‚Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking‘‘. Konkrétním a hlavním cílem je podpora produkce, distribuce a ukládání čistého vodíku. S tím souvisí rovněž podpora sektorů, které je složité dekarbonizovat. Sem spadá například těžký průmysl nebo logistické služby zaměřující se na přepravu těžkého zboží. Podoba Horizon Europe a jeho nové iniciativy ‚‚Clean Hydrogen Joint Undertaking‘‘ musí ještě projít oficiálním schvalovacím procesem mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropským hospodářským a sociálním výborem. Její hladký průchod se však dá očekávat.

O následujícím vývoji Vás budeme informovat hned, jakmile se objeví další doplňující informace. Dle oficiálních informací Evropské komise se počítá se spuštěním iniciativy v druhém, případně třetím čtvrtletí roku 2021.

 

Více informací zde:

https://www.fch.europa.eu/news/eu-proposal-set-clean-hydrogen-partnership-europe-1

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/EN/COM-2021-87-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1257

 

Nabídka práce

Akce aktuální

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
SVÚM a.s.
Linde Gas, a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.