Novinky

Návrh EU na založení Clean Hydrogen Partnership for Europe

Evropská komise představila 24. února svůj návrh na zřízení 10 nových evropských partnerství a investování téměř 10 miliard EUR na ekologický a digitální přechod. Mezi nimi bude partnerství v oblasti čistého vodíku navazovat na práci společného podniku pro palivové články a vodík s cílem urychlit vývoj a zavedení evropského hodnotového řetězce pro technologie čistého vodíku. Partnerství bude klíčovým nástrojem při provádění evropské vodíkové strategie. Evropská asociace Hydrogen Europe bude spolupracovat s veřejnými orgány na usnadnění této koordinace prostřednictvím své účasti v tomto partnerství, dále také v Alianci EU pro čistý vodík a důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI).


Více informací zde:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_702

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.